Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

 

będą podpisywane deklaracje Rodziców/Prawnych opiekunów z Dyrektorem przedszkola – o świadczenie usług edukacyjnych wszystkim dzieciom przyjętym do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Podpisanie umowy obowiązuje wszystkich rodziców, zarówno dzieci nowych jak i kontynuujących!

Brak podpisania umowy w wyznaczonym terminie przyjmuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.

 

UWAGA!

Przy podpisywaniu umowy niezbędne są:

  •  numer dowodu osobistego  rodzica/prawnego opiekuna,
  •  numer PESEL dziecka przyjętego do przedszkola na rok szkolny 2017/2018,
  •  numery telefonów rodziców

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67