Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

LUTY 2020


 

Tematyka kompleksowa

I. „Ferie to super sprawa”.

II. Spotkanie z bajką.

III. Na zakupach.

IV. Bądź dobry dla wszystkich.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu; wzbogacenie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu i lodzie, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów,
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich dla dzieci; bajek, baśni. Utrwalanie wiadomości na temat bajek znanych dzieciom. Zwrócenie uwagi na umiejętność kojarzenia.
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola- sprzedawca; poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu,
 • Wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • Dbanie o własne zmysły – posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie krzyku w czasie zabawy,
 • Wdrażanie do wspólnego porządkowania zabawek w sali,
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
 • Wyrabianie uczucia tolerancji i życzliwości w stosunku do ludzi i zwierząt,
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików,
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów,
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom,

 


 

 Piosenka „Pory roku”

 1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.
  Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 
  jesień w liściach.

  Ref.Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,
  każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.
 2. Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki,
  jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.

  Ref. Wiosna...
 3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,
  jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.

 

Zabawa paluszkowa „Pisarz bajkę pisze”

Małgorzata Barańska

 

Tu literka, tam literka,                                         Naśladowanie palcami obu dłoni piszących na klawiaturze komputera.

pisarz piękną bajkę pisze.                

Wszyscy chodzą na paluszkach,                     Palcem wskazującym i środkowym naśladowanie chodzenia po wewnętrznej stro­nie dłoni.

bo gdy pisze, lubi ciszę.                  

Ćśśśś…                                                                  Przykładanie palca wskazującego do ust.

 

 

Wiersz „Aktor” 

Zbigniew Dmitroca

Aktor nigdy się nie nudzi,

Bo co rusz gra innych ludzi,

Raz gra księcia, raz kelnera,

czasem nawet bohatera.

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67