Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Motylki ogłoszenia

DRODZY RODZICE!

Dnia 25.11.2019 r. (poniedziałek) zapraszamy serdecznie wszystkich na zajęcia otwarte podsumowujące projekt edukacyjny "Każdy Przedszkolak-Mały Patriota-Wielki Człowiek".

Tego dnia wszystkie dzieci proszone są o przyniesienie pluszowych maskotek.


 Uwaga!!!

Dnia 27.11.2019r. (środa) odbędzie się wycieczka autokarowa do Bolglass - Fabryka bombek i ozdób choinkowych w Gnieźnie.

Wyjazd o godz. 7.30 (śniadanie o godz. 6.45), przyjazd około godz. 13.00.

Koszt wyjazdu to 33zł (13 zł - zwiedzanie fabryki bombek z przewodnikiem i bombka imienna/tuba z 6 małymi bombeczkami; 20 zł koszt autokaru)

płatne u osoby upoważnionej.


DRODZY RODZICE! DROGIE DZIECI! 

Ogłaszamy wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno- techniczny

pt: „Ekologiczne zabawki i instrumenty muzyczne”,

skierowany do wszystkich dzieci naszego przedszkola. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie indywidualnie lub całą rodziną zabawki lub instrumentu muzycznego z materiałów odpadowych w celu ponownego ich wykorzystania. Prace konkursowe wykonane wraz z rodzicami należy składać u nauczycielek w grupach

od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r. 

Informacje szczegółowe, dotyczące wyników oraz ekspozycji prac konkursowych dostępne będą na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkole7konin.edu.pl w zakładce

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA- KONKURSY WEWNĘTRZNE.


Ogłoszenie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji pt. „Paczka od św. Mikołaja”

organizowanej dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Koninie.

Jak co roku zachęcamy do obdarowywania potrzebujących

drobnymi upominkami: produkty spożywcze, środki higieniczne.

Paczki składamy u nauczycieli w grupach

od 12.11.2019-06.12.2019 roku

 


Informujemy, że

zamieszczanie ogłoszenia Rodziców na tablicach grupowych i tablicy ogólnej

może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora przedszkola.


Szanowni Rodzice!

Rada Pedagogiczna dokonała analizy wszystkich propozycji dotyczących organizacji wycieczek, koncertów, teatrzyków itp.

Ustalono, że składki od rodziców zbierane są przez upoważnionego rodzica najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym dany miesiąc.

Nauczyciele z końcem każdego miesiąca będą informować rodziców o wysokości opłat za dodatkowe imprezy (ogłoszenie na tablicy dla Rodziców) w nadchodzącym miesiącu.

Rodzice będą przekazywać daną kwotę w kopercie rodzicowi upoważnionemu do zbierania składek w wyznaczonym terminie.

Wszystkie składki będą przechowywane w sejfie przedszkolnym.


 

    

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67