Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Pszczółki ogłoszenia

Informujemy,

zamieszczanie ogłoszenia Rodziców na tablicach grupowych i tablicy ogólnej

może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora przedszkola. 


DRODZY RODZICE! DROGIE DZIECI! 

Ogłaszamy wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczno- techniczny

pt: „Ekologiczne zabawki i instrumenty muzyczne”,

skierowany do wszystkich dzieci naszego przedszkola. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie indywidualnie lub całą rodziną zabawki lub instrumentu muzycznego z materiałów odpadowych w celu ponownego ich wykorzystania. Prace konkursowe wykonane wraz z rodzicami należy składać u nauczycielek w grupach

od 12.11.2019 r. do 29.11.2019 r. 

Informacje szczegółowe, dotyczące wyników oraz ekspozycji prac konkursowych dostępne będą na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkole7konin.edu.pl w zakładce

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA- KONKURSY WEWNĘTRZNE.


 

Ogłoszenie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji pt. „Paczka od św. Mikołaja”

organizowanej dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Koninie.

Jak co roku zachęcamy do obdarowywania potrzebujących

drobnymi upominkami: produkty spożywcze, środki higieniczne.

Paczki składamy u nauczycieli w grupach

od 12.11.2019-06.12.2019 roku

 


Szanowni Rodzice!

Rada Pedagogiczna dokonała analizy wszystkich propozycji dotyczących organizacji wycieczek, koncertów, teatrzyków itp.

Ustalono, że składki od rodziców zbierane są przez upoważnionego rodzica najpóźniej w ostatnim tygodniu poprzedzającym dany miesiąc.

Nauczyciele z końcem każdego miesiąca będą informować rodziców o wysokości opłat za dodatkowe imprezy (ogłoszenie na tablicy dla Rodziców) w nadchodzącym miesiącu.

Rodzice będą przekazywać daną kwotę w kopercie rodzicowi upoważnionemu do zbierania składek w wyznaczonym terminie.

Wszystkie składki będą przechowywane w sejfie przedszkolnym.


 

 

 

                                                                              

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67