Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

STYCZEŃ 2020r.


Tematy kompleksowe:

I. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

II. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

III. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

IV. KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

 

 Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności przewidywania
 • rozwijanie motoryki dużej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 7,8,
 • kształtowanie zdolności plastycznych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych, kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

WIERSZ

Moja Babcia-B. Forma

Jestem sobie wnuczka mała,

Moja babcia jest wspaniała.

Zna tuziny pięknych bajek,

Których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki

Różne wiersze, zgadywanki.

Umie z klocków stawiać wieżę

Dobrze gra na komputerze

Zawsze zgrabnie piłkę łapie

Aż się na nią gapią gapie.

Zimą bierze mnie na narty

Kocham babcię to nie żarty.

 

Dziadek- M. Pawińska

Dziadek to jest superfacet,

Który zawsze wszystko wie.

Dziadku powiedz nam jak bywa

W najpiękniejszym Twoim śnie.

We śnie zawsze o was myślę

We snie zawsze o was marzę

Lubię kiedy mi się przyśni

Wnuczek z radością na twarzy.

 

PIOSENKA

Śpiewa babcia, śpiewa dziadek

Wymyśliły wesołe nutki

piosenkę dla babci i dziadka.

Miś ją zagra na bębenku,

a Pajacyk na kołatkach.

Tamburynem potrząsa Lala,

Po przedszkolu niosą się dźwięki.

I po chwili zgodny chórek

nuci refren tej piosenki

Ref. Śpiewa babcia,

śpiewa dziadek, śpiewam ja.

Jak to miło, gdy piosenkę każdy zna.

Nutki chętnie nam wtórują:mi,mi,la

Śpiewa chórek na trzy głosy:tra,la,la.

   Wyskoczyły z piosenki nutki.

   Do tańca porwały się żwawo:

   jedna z babcią, druga z dziadkiem,

   para w lewo, para w prawo.

   Roztańczone wołają nutki:

   - wszyscy bawią się dziś wspaniale.

   Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

   najpiękniejszy bal nad bale.

Ref. Tańczy babcia, tańczy dziadek, tańczę ja.

Do kółeczka zapraszają nutki nas.

Przytupują, podskakują, hop, la, la.

Bal dla babci, bal dla dziadka, na sto dwa.

 

 

                                                     

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67