Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Rys historyczny

 

     Przedszkole nr 7 rozpoczęło swoją działalność w roku 1970 jako placówka przyzakładowa Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Pierwsze lata istnienia były czasem intensywnej pracy nad jego organizacją. Realizację cennych zamierzeń i planów dyrektora placówki, silnie i efektywnie wspierał zakład opiekuńczy.

 

Kolejno kierowały placówką

- pani Romana Mudlaff w latach 1970 do roku 1976

- pani Florentyna Mijalska w latach 1976 do roku 1991

- pani Czesława Ulańska w latach 1991 do roku 1996

- pani Beata Kuśmierczak w latach 1996 do roku 2011

- pani Ewa Siwek w latach 2011 do chwilii obecnej.

 

Ważne wydarzenia 

 

Nadanie nazwy (7 czerwca 1979r.)

W roku 1979 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Koninie w uznaniu osiągnięć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nadano Przedszkolu Nr 7 nazwę "Bolek i Lolek". Wydarzenie to miało miejsce w szczególnym okresie obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka pod hasłem: "Dzieciom uśmiech - Światu Pokój".

 

Zmiany ...

Od 1 stycznia 1990 roku na mocy Ustawy Oświatowej placówka nasza została przejęta przez Samorząd Gminy Konin, który stał się organem prowadzącym i finansującym jej utrzymanie.

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67