Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

INFORMACJA DLA rodziców/ opiekunów

ZWROTY ZA NIEOBECNOŚCI

 

Uwaga!

Zwrot nadpłaty wynikającej z nieobecności dziecka w przedszkolu można uzyskać wyłącznie na podstawie złożonego wniosku o zwrot. Zwroty będą przekazywane przelewem na wskazane przez rodzica konto osobiste.

Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną do 25 Maja 2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., skanem wykorzystując zamieszczony wzór lub przesyłając informację zawierającą wszystkie niezbędne dane zwyczajnie drogą email.Wzór wniosku poniżej:

Wniosek_o_zwrot_nadpłaty_za_p-le.pdf

 

 


Uchwała nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - POBIERZ


 

 

 


WAŻNE INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


 

1. Informacje o wysokości odpłatności za przedszkole można uzyskać:

- osobiście w księgowości przedszkola

- telefonicznie pod nr: 63 242 14 67.

- sprawdzając w zakładce PŁATNOŚCI na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole7konin.edu.pl

- na tablicy informacyjnej przy każdej grupie

2. Konto do opłat za przedszkole ( WYŁĄCZNIE OPŁATA I ŻYWIENIE)

GETIN BANK ODDZIAŁ KONIN:

58 1560 0013 2015 2806 6066 0001

 

3. Przelew na konto przedszkola należy wykonać do 12-tego każdego miesiąca. Dokonując przelewu należy podać:

- imię i nazwisko dziecka

- numer i nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 

4. Wpłaty w kasie przedszkola przyjmowane są do dnia 15-tego każdego miesiąca w 3 wyznaczone dni.

5. Wpłaty po 15-tym każdego miesiąca nie będą przyjmowane w kasie przedszkola oraz zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę.

6. Proszę wszystkich rodziców o bezwzględne przestrzeganie terminów opłat!


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67