Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Uchwała nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - POBIERZ


 

 

OPŁATY ZA STYCZEŃ 2020

W miesiącu: STYCZEŃ 2020r. wpłaty gotówkowe w kasie przedszkola będą przyjmowane w terminach:

- 13.01.2020r. w godz. 7.30-15:30 – PONIEDZIAŁEK
- 14.01.2020r. w godz. 8:00-16:00 – WTOREK
- 15.01.2020r. w godz. 7:30-15:30 – ŚRODA

UWAGA: PROSIMY O UREGULOWANIE ODPŁATNOŚCI DO 15-GO STYCZNIA
Przelewy bankowe do dnia 13.01.2020r.

  • Nr konta w Getin Bank: 58 1560 0013 2015 2806 6066 0001
  • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, oraz grupy.
  • Informacje o przydzielonym numerze dziecka można uzyskać pod nr tel. 632421467 lub u nauczyciela w każdej grupie.

UWAGA: WSZYSTKIE WPŁATY W MIESIĄCU STYCZNIU NALEŻY UREGULOWAĆ DO DNIA 15.01.2020r.

Proszę bezwzględnie przestrzegać wyznaczonego terminu


KWOTY DO ZAPŁATY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GR I MISIE

GR II MOTYLKI

GR III BIEDRONKI

GR IV ŻABKI

GR V PSZCZÓŁKI

GR VI ZAJĄCZKI

 


WAŻNE INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


 

1. Informacje o wysokości odpłatności za przedszkole można uzyskać:

- osobiście w księgowości przedszkola

- telefonicznie pod nr: 63 242 14 67.

- sprawdzając w zakładce PŁATNOŚCI na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole7konin.edu.pl

- na tablicy informacyjnej przy każdej grupie

2. Konto do opłat za przedszkole ( WYŁĄCZNIE OPŁATA I ŻYWIENIE)

GETIN BANK ODDZIAŁ KONIN:

58 1560 0013 2015 2806 6066 0001

 

3. Przelew na konto przedszkola należy wykonać do 12-tego każdego miesiąca. Dokonując przelewu należy podać:

- imię i nazwisko dziecka

- numer i nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 

4. Wpłaty w kasie przedszkola przyjmowane są do dnia 15-tego każdego miesiąca w 3 wyznaczone dni.

5. Wpłaty po 15-tym każdego miesiąca nie będą przyjmowane w kasie przedszkola oraz zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę.

6. Proszę wszystkich rodziców o bezwzględne przestrzeganie terminów opłat!


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67