Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2019
WAŻNE INFORMACJE

WRZESIEŃ 2019

W miesiącu: CZERWIEC 2019r. wpłaty gotówkowe w kasie przedszkola będą przyjmowane w terminach:

- 11.09.2019r. w godz. 7.30-15:30 – ŚRODA
- 12.09.2019r. w godz. 8:00-16:00 – CZWARTEK
- 13.09.2019r. w godz. 7:30-15:30 – PIĄTEK

UWAGA: PROSIMY O UREGULOWANIE ODPŁATNOŚCI DO 13-GO WRZEŚNIA


Przelewy bankowe do dnia 12.09.2019r.

  • Nr konta w Getin Bank: 58 1560 0013 2015 2806 6066 0001
  • W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, oraz grupy.
  • Informacje o przydzielonym numerze dziecka można uzyskać pod nr tel. 632421467 lub u nauczyciela w każdej grupie.

UWAGA: PROSZĘ WSZYSTKICH RODZICÓW O DOKONANIE PŁATNOŚCI W TERMINIE


KWOTY DO ZAPŁATY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

GR I MISIE

GR II MOTYLKI

GR III BIEDRONKI

GR IV ŻABKI

GR V PSZCZÓŁKI

GR VI ZAJĄCZKI

 


WAŻNE INFORMACJE O PŁATNOŚCIACH


 

1. Informacje o wysokości odpłatności za przedszkole można uzyskać:

- osobiście w księgowości przedszkola

- telefonicznie pod nr: 63 242 14 67.

- sprawdzając w zakładce PŁATNOŚCI na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole7konin.edu.pl

- na tablicy informacyjnej przy każdej grupie

 

2. Konto do opłat za przedszkole ( WYŁĄCZNIE OPŁATA I ŻYWIENIE)

GETIN BANK ODDZIAŁ KONIN:

58 1560 0013 2015 2806 6066 0001

 

3. Przelew na konto przedszkola należy wykonać do 12-tego każdego miesiąca. Dokonując przelewu należy podać:

- imię i nazwisko dziecka

- numer i nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko

 

4. Wpłaty w kasie przedszkola przyjmowane są do dnia 15-tego każdego miesiąca w 3 wyznaczone dni.

5. Wpłaty po 15-tym każdego miesiąca nie będą przyjmowane w kasie przedszkola oraz zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę.

6. Proszę wszystkich rodziców o bezwzględne przestrzeganie terminów opłat!

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67