• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Od dnia 01.09.2022r.w Przedszkolu nr 7 ,, Bolek i Lolek ” w Koninie nastąpiła zmiana stawki żywieniowej uregulowana zarządzenie wewnętrznym Dyrektora Przedszkola wydanym w porozumieniu z organem prowadzącym.


Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 9,00 zł., a koszty poszczególnych posiłków wynoszą odpowiednio:
śniadanie – 2,70zł,
obiad – 4,50 zł,
podwieczorek – 1,80 zł.