• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Szanowni Państwo,
Budżet Rady zależy  od wpłaty każdego Rodzica.  Dzięki wpłacanym przez Was składkom Rada ma możliwość zrealizować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych w przedszkolu, z których korzyści będą czerpały wszystkie dzieci przez wiele lat.
Jak wiadomo potrzeby dzieci są duże i zawsze większe  niż wpływy do budżetu. Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu, Radzie uda się dokonać jeszcze więcej. 
Dlatego, aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się w kolejne inicjatywy prosimy Was o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto Rady.

Ustalona minimalna na ten rok składka wynosi 60 zł od dziecka płatna w dwóch ratach:

I rata do końca października 2022r (30 zł)

II rata do końca lutego 2023r (30 zł)


Pamiętajmy
Wpłacane przez Rodziców składki w całości przeznaczone są na potrzeby dzieci.

Wpłaty prosimy kierować na aktualne konto bankowe:
Konto Rady Rodziców
Bank:   Bank Spółdzielczy
Konto: 28 8530 0000 0014 2750 3000 0010
Adresat: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie 62-510 Konin, ul. Kolejowa 30
(w tytule płatności wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz nr grupy i jej nazwę)

Ważna jest także Państwa pomoc w pozyskiwaniu sponsorów oraz inwestorów.