• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

5236ec8db8232 o xsmall

 

Informacje Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie dla rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym:

 • W Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ulicy Sosnowej w Koninie udzielana jest pomoc dzieciom uczęszczającym do przedszkoli na terenie miasta Konina.
 • Do Poradni o pomoc w postaci diagnozy (trudności rozwojowych, problemów wychowawczych) i terapii pedagogicznej i psychologicznej, logopedycznej zwraca się WYŁĄCZNIE rodzic/ opiekun prawny dziecka, który może złożyć zgłoszenie
  w sekretariacie Poradni lub elektronicznie. Nie jest potrzebna zgoda przedszkola na badanie w Poradni. Jeżeli rodzic/opiekun zauważa problem z dzieckiem – zawsze może skorzystać z wizyty w Poradni, nawet jeśli nie ma sugestii ze strony przedszkola. 
 • Jeżeli rodzic posiada dokumentację lekarską oraz inną dokumentację psychologiczną powinien ją przedstawić w Poradni. Może również przedstawić opinię nauczyciela przedszkola. 
 • Druk zgłoszenia do Poradni znajduje się na stronie internetowej: http://www.mpppk.pl/,
  w zakładce ,,Do pobrania/ dla rodziców”.
 • Procedura wizyty w Poradni:
 • - na terapię i badania przyjmowane są tylko dzieci bez objawów infekcji, gorączki, kataru, nieleczone antybiotykami, bez dolegliwości bólowych;  
 • - jeśli dziecko nosi okulary lub używa do czytania, obowiązkowo powinno je mieć podczas badania,
 • - badanie może odbyć się w postaci jednego lub kilku spotkań; czas badania określa się indywidualnie w zależności od problemu i wieku dziecka,
 • - dziecko uczestniczące w badaniu powinno być wyspane, najedzone, sugerujemy, żeby w tym dniu nie brało udziału w zajęciach przedszkolnych (kwestia zmęczenia); można zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie i picie,
 • - należy porozmawiać z dzieckiem jak będzie przebiegało badanie – rozmowa
  z psychologiem, pedagogiem, np. rozwiązywanie zadań, układanie układanek, rysowanie.
 • Po badaniu rodzicowi wydawana jest opinia lub orzeczenie. Rodzic decyduje, czy przedstawi ją  w przedszkolu.
 • Przepisy oświatowe zobowiązują nauczycieli do respektowania i zastosowania zaleceń zawartych  w opiniach i orzeczeniach..

Opracowały: Małgorzata Szumska i Wioletta Wanat