• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Drodzy Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 należy złożyć               u nauczycieli w grupie, niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

II – rekrutacja dzieci nowych.

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi w pod adresem http://www.konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 01.03.2023 r. do 24.03.2023 r.) Po zakończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola.