• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Szanowni Rodzice!

 

Poniżej przesyłamy wyprawkę, upoważnienia do odbioru dzieci, wniosek o zwrot nadpłaty

zgody na przetwarzanie danych osobowych, które należy dostarczyć 01.07.2024 r.

do wychowawców z grupy, do której dziecko bedzie uczęszczało.

Lista dzieci przyporządkowanych do grup będzie zamieszczona na drzwiach przedszkolnych ( głównych i u dyrektora przedszkola) 21.06.2024 r.

 

Upoważnienie do odbioru dziecka.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda na publikację wizerunku

Wniosek o zwrot nadpłaty za przedszkole

Wyprawka na dyżur wakacyjny