Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 

 Informujemy, iż dyżury wakacyjne placówek przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 będą pełnione w następnych przedszkolach:

 

LIPIEC

Przedszkole nr 4 "Biały konik", ul. Kryształowa 5, 62-500 Konin

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi "Leszczynowa Górka", ul. Chopina 11, 62-510 Konin

 

SIERPIEŃ

Przedszkole nr 1 "Kosmatek", ul. Kopernika 14, 62-510 Konin

Przedszkole nr 25 "Bajka", ul. Kosmonautów 4a, 62-510 Konin

Przedszkole nr 14 im. Krasnala Hałabały, ul. Ks. B. Palenickiego, 62-510 Konin

 

Ważne!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin
1.Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji  w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu do 20 czerwca danego roku.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.  

 

Zarządzenie nr 18/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin - pobierz

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI 


 

 W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas kierują do Rodziców/Opiekunów list i  serdecznie proszą o zapoznanie się z nim- pobierz  


                       

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67