Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 


Rekrutacja dla dzieci nowych rozpoczyna się 04.03.2019r. od godz. 8.00 i trwa do 22.03.2019r. do godz. 15.00. Więcej informacji w zakładce "Rekrutacja".

 


 

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas kierują do Rodziców/Opiekunów list i  serdecznie proszą o zapoznanie się z nim- pobierz  


                       

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67