Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Projekty 2015/2016

Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków “Ziarenka Dobra”

Edycja V

“Dzieci – środowisku”    

 

            Celem projektu jest zachęcenie dzieci do bezinteresownego i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo na rzecz środowiska, w którym żyją. Budowanie systemu wartości i wychowywanie dzieci w duchu dostrzegania piękna środowiska, w którym żyją, poszanowania przyrody i świadomego podejmowania działań proekologicznych.    

            Nieodmiennie wychodzimy z założenia, że dobro powinno być normą. Ma szansę stać się nią wtedy, gdy z krainy wiedzy o tym, co dobre znajdzie się w krainie czynów. Zatem – wciąż aktualne są słowa Demokryta z Abdery, który zauważył, że: „ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci, rzadko zdarza się człowiek dobry z natury”.

 

Piotrowska Sylwia - koordynator

pozostali nauczyciele i woźne - członkowie

 

 

Program "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy" 

          Celem programu jest wzrost świadomości, na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia, wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych.

  • Układając zbilansowaną dietę zmniejszamy ryzyko nadwagi dziecka – zarówno teraz, jak i w dorosłym życiu.
  • Dostarczając dziecku wraz z pokarmem odpowiednich proporcji witamin i składników mineralnych, dbamy o prawidłowy rozwój kości i zębów oraz chronimy u niego wciąż rozwijające się nerki przed nadmiernym obciążeniem.
  • Dostosowując jadłospis dziecięcy do specyficznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju.
  • Prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych, których koszty będzie ponosiło całe społeczeństwo.

Współtwórcami programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” są: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Instytut Matki i Dziecka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Fundacja NUTRICIA.

 

Izabela Warzych i Halina Świtalska - koordynator

pozostali pracownicy przedszkola - członkowie 

 

NASZE PRZEDSZKOLE JEST PRZYJAZNE DZIECIOM Z RÓŻNYMI DIETAMI POKARMOWYMI (szczegóły  w  jadłospisie)


 

30.IV.2015r. odbyło się pierwsze szkolenie dla pracowników adminostracyjno-obsługowych pt. „Co to znaczy zdrowe żywienie? Ogólne zasady prawidłowego żywienia dzieci”. Szkolenie prowadziła Pani Martyna Gajewska, która udostępniła placówce ciekawe materiały, między innymi "Jak przyrządzić podwieczorki bez użycia białego cukru".

 

 

Projekt „Znamy bajki i baśnie”

 

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci ze wszystkich grup wiekowych literaturą dziecięcą pochodzącą z całego świata.  Wiadomości na temat bajek i baśni dzieci zdobędą podczas słuchania utworów czytanych przez nauczycieli lub rodziców w przedszkolu, z nagrań CD i DVD. Dzieci będą miały okazje poznać rozmaite wersje bajek i baśni. Przedszkolaki zdobytą wiedzę będą mogły utrwalić podczas zabaw teatralnych organizowanych  na zajęciach dydaktycznych.

W projekcie aktywny udział przypada także Państwu ponieważ możecie we współpracy z nauczycielami czytać dzieciom wybrane pozycje książkowe, wykonać stroje dla dzieci przebierających się za postacie z bajek i baśni do przeglądu oraz wykonać wspólnie z dziećmi prace plastyczne do proponowanych konkursów plastycznych.

Projekt „W krainie polskich legend”

 

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci ze wszystkich grup wiekowych literaturą dziecięcą pochodzącą z całego świata.  Wiadomości na temat bajek i baśni dzieci zdobędą podczas słuchania utworów czytanych przez nauczycieli lub rodziców w przedszkolu, z nagrań CD i DVD. Dzieci będą miały okazje poznać rozmaite wersje bajek i baśni. Przedszkolaki zdobytą wiedzę będą mogły utrwalić podczas zabaw teatralnych organizowanych  na zajęciach dydaktycznych.

W projekcie aktywny udział przypada także Państwu ponieważ możecie we współpracy z nauczycielami czytać dzieciom wybrane pozycje książkowe, wykonać stroje dla dzieci przebierających się za postacie z bajek i baśni do przeglądu oraz wykonać wspólnie z dziećmi prace plastyczne do proponowanych konkursów plastycznych.

Projekty realizowane we współpracy ze Stacją Sanitarno - Epidemiolgiczną: 

"Czyste powietrze wokół nas"

"Moje dziecko idzie do szkoły"

"Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

 

W naszym przedszkolu realizowane są wyżej wymienione zdrowotne programy edukacyjne  we współpracy  z Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Koninie. Celem jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu  prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i środowisku przedszkolnym. Programy przeznaczone są dla grup dzieci 5-6 letnich.

 

Sidor Ewa - koordynator

pozostali nauczyciele i woźne - członkowie

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67