Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 Ogłasza zapisy

na cykl nieodpłatnych spotkań adaptacyjnych

pt. „BĘDĘ DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM”,

dla dzieci 2,5 i 3 letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym,

które rozpoczną edukację w roku szkolnym 2018/2019.

 

Spotkania odbywać się będą

od 8 stycznia 2018 r. do 28 maja 2018r.

w poniedziałki w godzinach od 15.30 – 17.30. 

 

 LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 


 

Co robimy na zajęciach...

 


 

Celem zajęć jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej.

 

Podczas pobytu w placówce dziecko poznaje budynek przedszkola, nauczycieli i personel obsługowy, uczestniczy  w zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych oraz zabawach  integracyjnych  w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.

 

Warunkiem udziału dziecka w spotkaniach jest:

  • obecność Rodzica lub pełnoletniego opiekuna podczas zajęć,

  • zaopatrzenie dziecka w kanapkę,

  • systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, w celu zdobycia informacji nt dodatkowych materiałów niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia  kolejnych zajęć,

  • obuwie zmienne dla dziecka i rodzica.

 

Ramowy rozkład zajęć:

15.30 - 15.45 Schodzenie się dzieci.

15.45   Sprawdzenie listy obecności.

15.50 - 16.00 Zabawa powitalna, zabawa integracyjna, zabawa ruchowa.

16.00 - 16.20 Zajęcie dydaktyczne.

16.20 - 16.30 Przygotowanie do posiłku czynności higieniczne.

16.30 - 16.50 Posiłek.

16.50 - 17.00 Czynności higieniczne.

17.00 - 17.25 Zabawy dowolne, tematyczne, ruchowe z wykorzystaniem przedszkolnych pomocy dydatktycznych i sprzętów sportowych.

17.25 - 17.30 Rozchodzenie się dzieci.

 

Zapisów dzieci na zajęcia dokonujemy w kancelarii przedszkola

(o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia).

 

               Przyjmujemy również zgłoszenia drogą elektroniczną, z jednoczesnym zachowaniem obowiązku osobistego stawienia się rodzica w przedszkolu
w/w terminie w celu wypełnienia dokumentacji.

 

Wniosek do pobrania

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67