• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu

WAŻNE INFORMACJE

Informujemy, że od 1 września 2022r. nastąpiła zmiana zasad wnoszenia opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek”. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego:

 

 • opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę oraz za wyżywienie, naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice zobowiązani będą dokonać płatności do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 • Opłaty za m-c listopad 2022r. należy uregulować do dnia 10 grudnia 2022r. Tabele opłat wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zostaną zamieszczone na stronie Przedszkola 2 grudnia 2022r.

 

 • Opłaty za m-c grudzień należy uregulować do dnia 28 grudnia 2022r. Opłaty za miesiąc grudzień będą naliczane na podstawie zadeklarowanych przez rodziców do dnia 21 grudnia 2022r. liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu do końca roku kalendarzowego. Deklaracje o liczbie dni pobytu we wskazanym okresie, rodzice mają obowiązek złożyć u nauczycieli na grupie lub w przypadku nieobecności dziecka: telefonicznie pod nr 63 242 14 67 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tabele opłat wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami zostaną zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola 22 grudnia 2022r.

 

Zadeklarowana liczba dni obecnych będzie podstawą do naliczenia opłat za m-c grudzień 2022r.

Uprzejmie prosimy o współpracę i dostosowanie się do wyznaczonych terminów.

 

 

Dokonano naliczenia opłat za miesiąc: Listopad 2022r.

Tabela opłat podzielona jest na grupy, opłaty należy identyfikować według numerów dzieci w dzienniku. Informacje o opłatach umieszczone są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola. Dodatkowo informacje dotyczące płatności można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 63 242 14 67.

 

pdfZeszyt1-_opłaty_LISTOPAD.pdf625.83 KB

 

 

 

 

 

 

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza podstawą programową należy wnieść w terminie do 10- go GRUDZIENIA 2022r., wyłącznie w formie przelewu oraz w dokładnie takiej wysokości, jaka została podana. Brak wniesienia opłat w wyznaczonym terminie będzie skutkował naliczeniem odsetek za zwłokę oraz upomnieniem.

 

 • Nr konta w Getin Noble Bank: 58 1560 0013 2015 2806 6066 0001

 • Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA + NAZWA (lub numer) GRUPY

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

 

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

 

 1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”)

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: 9,00

(tj. śniadanie: 2,70 zł, obiad 4,50 zł, podwieczorek 1,80 )

 1. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę; zasady zwolnień z opłat za pobyt określa: Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

 

Opłat za rok 2022 należy dokonać w nieprzekraczalnych terminach:

 

 • za m-c listopad do 10 grudnia br.

 • za m-c grudzień do 28 grudnia br. (zamknięcie roku budżetowego)

 

Opłaty za miesiąc grudzień będą naliczane na podstawie zadeklarowanych przez rodziców do dnia 21 grudnia 2022 liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 

Około 22.12.2022r. naliczone zostaną opłaty za grudzień 2022 i umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz na drzwiach wejściowych do placówki.

 

Czas na uregulowanie opłat będzie krótki jednak wpłaty muszą zostać rozliczone i przekazane do urzędu

miasta jako dochody.

 

Uwagi: Zapoznać się z numerem dziecka w dzienniku

 

Opłaty w każdym miesiącu inne, ponieważ zależą od liczby obecnych dni Wnosić opłaty dokładnie we wskazanej wysokości.

Udzielane informacje telefoniczne.

 

Od 23.12.2022 do 31.12.2022 w przedszkolu będą dyżury.