• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

 

Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu

 

Informujemy, że od 1 września 2023r. nastąpiła zmiana zasad wnoszenia opłat za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek”. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego:

 • opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę oraz za wyżywienie, naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice zobowiązani będą dokonać płatności do 10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

Dokonano naliczenia opłat za miesiąc: czerwiec 2024r.

 

Tabela opłat podzielona jest na grupy, opłaty należy identyfikować według numerów dzieci w dzienniku. Informacje o opłatach umieszczone są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola. Dodatkowo informacje dotyczące płatności można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 63 242 14 67.

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza podstawą programową należy wnieść w terminie do 10- go czerwca 2024r., wyłącznie w formie przelewu oraz w dokładnie takiej wysokości, jaka została podana. Brak wniesienia opłat w wyznaczonym terminie będzie skutkował naliczeniem odsetek za zwłokę oraz upomnieniem.

 • Nr konta w Getin Noble Bank: 58 1560 0013 2015 2806 6066 0001

 • Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA + NAZWA (lub numer) GRUPY

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”)

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 10,00 zł

(tj. śniadanie: 3,00 zł, obiad 5,00 zł, podwieczorek 2,00 zł)

 1. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę; zasady zwolnień z opłat za pobyt określa: Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

 

pdfopłaty_czerwiec_01072024.pdf