• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Dyżur wakacyjny w Bolku i Lolku

Grupa “Misie”
- Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
- Galeria


Grupa “Motylki”
- Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
- Galeria


Grupa “Biedronki”
- Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
- Galeria


Grupa “Pszczółki”
- Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
- Galeria


Grupa “Zajaczki”
- Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
- Galeria


Dyżur wakacyjny 2018r. 

 

LIPIEC

Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek” w Koninie, ul. Kolejowa 30

Przedszkole nr 5 „Plastuś” w Koninie, ul Budowlanych 4

 

SIERPIEŃ

Przedszkole nr 11 „Pentliczek” w Koninie, ul. Sosnowa 8

Przedszkole nr 16 im. Jana Brzechwy w Koninie, ul. Szarotki 1

Przedszkole nr 14 im. Krasnala Hałabały w Koninie, ul. Ks. B. Palenickiego 4

 

 

Bardzo ważne!!!

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku

1.  Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.

2.  Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20 czerwca danego roku.

3.  Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

 


Dyżur w Przedszkolu nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie

 

UWAGA RODZICE!!! OŚWIADCZENIE O ODBIORZE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Prosimy o dostarczenie do 02.07.2018r. (podczas przyprowadzania dziecka) upoważnienia  do  odbioru dziecka z przedszkola  przez osoby nie będące rodzicami/opiekunami prawnymi. Pod zgodą wymagany jest podpis obojga opiekunów prawnych.

Oświadczenie - pobierz

 

Regulamin - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

Oświadczenia:

Oświadczenie Nr. 1 - pobierz

Oświadczenie Nr. 2 - pobierz

Oświadczenie Nr. 3 - pobierz

Dodatkowe wyposażenie dziecka - pobierz

 

Wszyscy Rodzice, których dzieci korzystają z dyżuru wakacyjnego zobowiązani są do:

1. Dostarczenia Karty zgłoszenia  do  Przedszkola nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie w terminie do  31.05.2018r.

2. Podpisania w dniach 11.06.2018r i 12.06.2018r. w godz. 8.30 – 16.00, w dwóch egzemplarzach Deklaracji w sprawie korzystania z usług przedszkola w okresie wakacyjnym - niepodpisanie deklaracji, w podanym przez przedszkole terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

3. Przestrzegania zapisów deklaracji, szczególnie zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Dokonania opłaty za przedszkole w wymaganym terminie - do 13-go lipca .

5. Przestrzegania postanowień Statutu przedszkola.

6. Przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego.

7. Niezwłocznego informowania przedszkola, na piśmie o zmianach danych osobowych i adresowych.

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 11 w Koninie

Karta zgłoszenia - pobierz

Deklaracja - pobierz

Informacja - pobierz

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 16 w Koninie

Karta zgłoszenia - pobierz

Deklaracja - pobierz

Wyprawka - pobierz