Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 PAŻDZIERNIK 2018


 

Tematy kompleksowe:

 1. Dary jesieni
 2. Jesień w parku i w lesie
 3. Jesienne zabawy
 4. Jak jesienią dbać o zdrowie
 5. Ja i moja rodzina

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integrowanie grupy podczas zabaw powitalnych, integracyjnych   w ranku i popołudniówce;

- przestrzeganie ustalonych reguł i zasad współżycia w grupie, samodzielne organizowanie zabaw;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, kształtowanie postawy dobrego kolegi;

- rozwijanie dobrych manier, prawidłowe korzystanie ze sztućców, serwetek, kulturalne zachowanie się podczas posiłków i w czasie zabawie;

-rozróżnianie i nazywanie warzyw i owoców rosnących w Polsce i w innych regionach świata;

- wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie  ich zastosowania;

- ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie i wygłosie (5-latki) oraz śródgłosie (6- latki) nazw niektórych warzyw i owoców;

- liczenia głosek w słowach oraz słów w zdaniu;

- wprowadzenie liter: o, O, a, A, i, I, e, E;

- rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła;

- doskonalenie umiejętności globalnego czytania;

- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

- doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;

-utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów;

-rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga  i ważenie;

- rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

-  rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi – stawianie hipotez, wyciąganie wniosków z doświadczeń;

- utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych;

- wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;

-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych;

-kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;


WIERSZE I PIOSENKI


 

Wiersz „Dla każdego coś zdrowego” (fragment)

Stanisław Karaszewski

Jeśli chcesz się żywić zdrowo,

jadaj zawsze kolorowo!

Jedz owoce i jarzyny,

to najlepsze witaminy!

Jedz razowce z grubym ziarnem,

zdrowe jest pieczywo czarne!

Na kanapkę, prócz wędliny,

połóż listek zieleniny!

I kapusta, i sałata,

w witaminy jest bogata!

Oprócz klusek i kotleta

niech się z jarzyn składa dieta!

Jedz surówki i sałatki,

będziesz za to piękny, gładki!

Piosenka „Hartuj ciało”

sł. Ryszard Dreger,

muz. Marek Bychawski

W zdrowym ciele zdrowy duch,

a dla ducha dobry ruch.

Siła, sprawność i odwaga

nie przeszkadza, lecz pomaga.

Życie jak bieg z przeszkodami

trudne może być czasami.

Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, wyłączamy komputery,

raz, dwa i trzy, i cztery, wyłączamy komputery.

Hartuj ciało, hartuj ducha

od podeszwy aż do ucha.

Rower deska bieg na setkę,

ścieżka zdrowia, gra w kometkę.

Gdy rodzina się wygina,

to nie weźmie jej angina,

a jak dziadek nie da rady

niech wykona dwa przysiady.

Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, wyłączamy komputery,

raz, dwa i trzy, i cztery, wyłączamy komputery.

 

Wiersz. „Jesienne drzewa”

Dorota Kossakowska

Jesienne drzewa pięknie się ubrały,

czerwone czapki powyciągały.

Żółte szaliki i buty brązowe,

a rękawiczki na pewno też nowe.

Może brązowe, może czerwone,

a może jeszcze zielone.

Wiatr hula w liściach, szarpie i dmucha,

będzie z tych liści dla jeża poducha.

Będzie kołderka na długą zimę,

jeż w ciepłych liściach ma wesołą minę

 

Wiersz „Jeż, który zaspał” – zabawa logopedyczna.

Jan Brzechwa

Na czubku sosny rozsiadł się szczygieł

I tak wydziwiał: – O, ile igieł!

Jak dużo igieł! Cóż to za wygląd?

Szkoda, że nie ma tu moich szczygląt,

Uśmiałyby się do łez na pewno

Widząc igłami pokryte drewno.

Odrzekła sosna: – Nie dotkniesz nas tym.

Sosna jest przecież drzewem iglastym;

Każde iglaste drzewo ma igły,

A to dla szczygłów twór niedościgły.

Część tej rozmowy podsłuchał jeż,

Pomyślał sobie: „Mam igły też,

Innymi słowy, jestem iglasty.”

Podreptał szybko przez mchy i chwasty

Wołając: – Patrzcie, igły mi rosną,

Nie chcę być jeżem, stanę się sosną!

Już wiem, co zrobię: pobiegnę w puszczę

I tam korzenie w ziemię zapuszczę.

Niebawem w lesie zaczął ryć norę

W głąb, gdzie sięgają korzenie spore,

Lecz gdy się zarył po czubek głowy,

Ziewnął i zapadł w swój sen zimowy.

Spał, aż się wreszcie zbudził na wiosnę.

Pomyślał: „Pewno wysoko rosnę...”

Wyszedł odetchnąć powietrzem świeżym.

A szczygieł szydzi: – Furt jesteś jeżem,

Jeżem – nie sosną! Zaspałeś trochę...

Jeśli chcesz piąć się, to nie bądź śpiochem.

 

Piosenka „Jarzębina”

sł.: Anna Chodorowska

muz.: Adam Markiewicz

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,

A jeszcze coś w słońcu się mieni.

To w polu i w lesie czerwienia się, spójrzcie,

Korale, korale jesieni.

Ref.: Idzie lasem pani jesień, Jarzębinę w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczkę, Nawleczemy na niteczkę.

Włożymy korale, korale czerwone

I biegać będziemy po lesie.

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną.

Niech echo daleko ją niesie.

Ref.: Idzie lasem pani jesień, Jarzębinę w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczkę, Nawleczemy na niteczkę.

 

Ćwiczenia logorytmiczne „W sadzie”. (Dzieci poruszają się zgodnie ze słowami rymowanki). Idziemy do sadu, cichutko tupiemy, kucamy, a teraz leciutko biegniemy. Gdy w górę skoczymy, jabłuszko zerwiemy i, siedząc na trawie ze smakiem je zjemy. Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, dokoła obejdźmy stojące tu drzewo. Na plecach poleżmy z nogami do góry, popatrzmy na niebo, jak płyną tam chmury.

 Ćwiczenia oddechowe. 1. Dzieci siedzą przy stolikach, przenoszą na papierowe talerzyki, za pomocą słomek do napojów, sylwety owoców wycięte z bibuły.

 1. Dmuchanie na sylwety zawieszone na nitce: papierowe listki, chmurki z waty.

Zabawa słuchowo-ruchowa „Podskocz tyle razy, ile sylab jest w nazwie”.

Nauczyciel trzyma obrazki. Pokazuje je kolejno, a dzieci dzielą ich nazwy na sylaby, podskakując tyle razy, z ilu sylab składa się dana nazwa.              

 Zabawa słuchowa „Sztafeta wyrazowa” - dzieci siedzą przy stole, na którym leży zestaw obrazków. Pierwsze dziecko bierze jeden z nich i formułuje o nim zdanie. Następnie powtarza pierwszy wyraz i przekazuje obrazek drugiemu dziecku. Dalej każde dziecko mówi po jednym wyrazie zdania i przekazuje obrazek dalej.   Na koniec pierwsze dziecko mówi, ile wyrazów było w zdaniu.


ARTYKUŁ


 

Artykuł „Słuchać – to znaczy rozumieć otoczenie, łatwiej się uczyć i szybciej reagować”.

 

Prawidłowy rozwój percepcji słuchowej ma bardzo duże znaczenie w rozwoju dziecka. Badania wykazują, iż nieprawidłowości w rozwoju percepcji słuchowej są jedną z przyczyn niepowodzeń dzieci w początkowej nauce szkolnej. Tylko poprzez prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową dzieci mogą skuteczniej pokonywać trudności w:

 • rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń,
 • zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów,
 • dokonywaniu analizy i syntezy wyrazu,
 • pisaniu ze słuchu,
 • czytaniu,
 • formułowaniu złożonych wypowiedzi,
 • różnicowaniu dźwięków mowy, nieprawidłowym ich wybrzmiewaniu podczas mówienia           i czytania,
 • koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych, w zapamiętywaniu i rozumieniu mowy.

 

Wybrane ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcje słuchową:

 • wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków naturalnych, dochodzących z otoczenia

– dobierz obrazek, przedmiot do słyszanego dźwięku,

 • rozpoznawanie dźwięków wytwarzanych celowo

– identyfikowanie, nazywanie, naśladowanie dźwięków,

- określanie miejsca, z którego dźwięk pochodzi,

- odtwarzanie sekwencji dźwięków,

- porównywanie słyszanych dźwięków,

 • reagowanie na polecenia słowne,
 • rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków z otoczenia

– zabawy dźwiękonaśladowcze,

 • grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki,
 • rozpoznawanie osób po głosie,
 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na jego natężenie,
 • wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych, słyszanych dźwięków,
 • wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków tworzących proste układy rytmiczne

– wyklaskiwanie usłyszanego rytmu,

 • układanie, tworzenie szeregów rytmicznych – układanie przedmiotów według słyszanego rytmu,
 • odtwarzanie rytmu ilustrowanego układem przestrzennym –klaskanie, tupanie według rytmu ułożonego z dowolnych elementów,
 • zabawy rytmiczne

– rozpoznawanie i określanie charakteru słyszanej muzyki,

- odtwarzanie swobodnym ruchem nastroju, charakteru muzyki;

- śpiewanie piosenek i klaskanie w ich rytm;

- zabawy doskonalące estetykę ruchu,

- zabawy ruchowe i ruchowo – słuchowe,

 

Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową:

 • wyodrębnianie zdań w mowie

- słuchanie prostych wypowiedzi na temat obrazka i określanie ilości zdań w opowiadaniu,

 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu

- tworzenie zdań na temat określonej ilustracji,

- określanie ilości wyrazów w zdaniu,

- tworzenie zdań z podanych słów,

- uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami,

- dobieranie par rymujących się wyrazów,

 • wyodrębnianie sylab w wyrazach

– analiza i synteza sylabowa wyrazów,

- określanie ilości sylab w wyrazach,

- kończenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą,

- wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się i kończących daną sylabą,

- rozpoznawanie miejsca danej sylaby w wyrazie,

- loteryjki sylabowe,

- domina, układanki, uzupełnianki, rozsypanki sylabowe,

 • rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w wyrazach

– synteza głoskowa wyrazów,

- analiza głoskowa wyrazów,

- wyodrębnianie głosek na początku, na końcu i w środku wyrazu,

- wyszukiwanie przedmiotów, obrazków rozpoczynających się lub kończących daną głoską,

- dobieranie podpisów do obrazka,

- czytanie prostych tekstów,

 • ćwiczenia tempa wypowiedzi

– zabawa „mówimy wolno, coraz szybciej”,

- zabawa „Klaszcze i mówię”, zabawa „Rób i mów” (dziecko mówi i jednocześnie wykonuje to o czym mówi),

- zabawa ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, palce ....”,

 • zabawy doskonalące pamięć słuchową i słowną

– „Zgadnij co słyszysz”, „Zgadnij czyj to głos”, „Zgadnij jakie były dźwięki”,

- zapamiętywanka (zapamiętywanie kolejności powtarzanych wyrazów),

- słuchanie opowiadań i przypomnienie zapamiętanych zdarzeń.

Literatura:

Franczyk A., Krajewska K: „Zabawy i ćwiczenia na cały rok” Kraków 2005

Graban J., Sprawka R: „Trening słuchu” Gdańsk 2007

Maurer A., „Dźwięki mowy” Kraków 2003

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67