Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Grudzień 2019


 

Tematy kompleksowe:

 

I. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

II. ZWIERZĘTA ZIMĄ

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

IV. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

V. SKOK W NOWY ROK


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 

 • Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.

 • Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

 • Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań
  z poznanych liter.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 Pastorałka „Była noc”

1. Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła
była noc, ciemna noc Ona szła.
Dokąd idziesz Panienko, taka krucha jak szkiełko?
Do Betlejem Panienka szła 2x
2. Była noc, ciemna noc wiatr i mgła.
Była noc, ciemna noc, Ona szła.
Szła przez ciemność, zawieje,
Niosła ludziom nadzieję,
Świt nowego, lepszego dnia. 2x

Wiersz „Goście w karmniku” Bożena Forma

Będzie wielka uczta,

przyleciały ptaki.

Ziarnem wypełniły

karmnik przedszkolaki.

Cieszą się sikorki,

wróbelki ćwierkają.

Ze smakiem z karmnika

wszystko zjadają.

Chociaż śnieg przysypał

wszystko dookoła,

zawsze można liczyć

na dzieci z przedszkola.

 

  

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67