Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 CZERWIEC 2019r.

 

Tematy kompleksowe:

  1. Dzieci na świecie
  2. Zwierzęta duże i małe
  3. Lato i letnie zabawy
  4. Bezpieczne wakacje

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;

- wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia;

- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;

- doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru;

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworze-nie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata;

- zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie;

- kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;

- rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych;

- zapoznanie z pracą pielęgniarki;

- doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach;

- doskonalenie umiejętności czytania;

- uważnie słuchanie utworów literackich, doskonalenie umiejętności językowych;

- rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;

- doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej – przygotowanie do nauki pisania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;

- rozwijanie umiejętności rysowania na dany temat, rozwijanie wyobraźni i wyrażania emocji w formie plastycznej;

- budzenie zainteresowań technicznych „W świecie techniki” i postawy badacza podczas realizacji innowacji „Przedszkolak odkrywcą”;

- rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad kulturalnego zachowania podczas zabaw i gier;

- ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie słuchu muzycznego;

- utrwalanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zabawie.

 

Piosenki :

Kolorowe dzieci

muz. Majka Jeżowska, sł. Jerzy Bieluna

Gdyby, gdyby moja mama

Pochodziła z wysp Bahama,

To od stóp po czubek głowy

Byłabym czekoladowa.

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,

Na wycieczki jeździć słoniem

I w Australii mieć tatusia,

I z tatusiem łapać strusie.

Ref.: Nie patrz na to w jakim kraju, Jaki kolor dzieci mają

I jak piszą na tablicy, To naprawdę się nie liczy!

Przecież wszędzie każda mama, Każdy tata chce to samo,

Żeby dziś na całym świecie Mogły żyć szczęśliwie dzieci!

Mogłam małą być Japonką,

Co ubiera się w kimonko

Lub w Pekinie z rodzicami

Ryż zajadać pałeczkami.

Od kołyski żyć w Tunisie,

Po arabsku mówić dzisiaj

Lub do szkoły biec w Mombasie,

Tam gdzie palmy rosną w klasie.

Ref.: Nie patrz na to…

Los to sprawił lub przypadek,

Że Hindusem nie był dziadek,

Tata nie był Indianinem

I nie w Peru mam rodzinę.

     Ref.: Nie patrz na to…

 

Zabawkowe zoo

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

W zoo jest zwierzątek wiele,

sami nasi przyjaciele,

a choć lew ma groźną paszcze,

każdy chętnie lwa pogłaszcze!

Ref.: Mówi do mnie każdy zwierz:

baw się ze mną, kiedy chcesz, w zabawkowym zoo.

W zabawkowym zoo, baw się ze mną, kiedy chcesz!

Słonie z gumy, lew pluszowy,

foka, pingwin plastikowy,

tygrys z włóczki, struś drewniany

i smok z chińskiej porcelany!

Ref.: Mówi do mnie każdy zwierz…

Nikt nikogo się nie boi,

przy tygrysie małpa stoi,

lampart, gepard i pantera

z antylopą nie zadziera!

Ref.: Mówi do mnie każdy zwierz…

 

Tęcza cza, cza, cza

sł. Anna Bernat, muz. Aleksander Pałac  

Koleżanko, kolego

popatrz czasem na niebo.

Czasem zdarzyć się może,

cud, zjawisko w kolorze.

 

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta.

Wiąże niebo z ziemią, o, jaki kolorowy splot.

Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta.

Przez tę tęczę cały świat kolorowy uśmiech ma.

 

Narysuję tę tęczę

i na zawsze ci wręczę.

By ci było tęczowo,

tęczę noś kolorową.

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza…

Śpiewaj z nami o tęczy,

Kiedy nuda cię dręczy.

W domu, w szkole, po burzy

Tęcza minę rozchmurzy.

Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza…

 

Wiersz "Dzieci świata"

Wincenty Faber

W Afryce w szkole na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Też w szkole w chłodnej Grenlandii,

Nie uwierzył, że są na świecie

Gorące pustynie i palmy.

Afryki ani Grenlandii

My także jak dotąd nie znamy,

A jednak wierzymy w lodowce,

W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,                                                                                                                                                                                                  

 jak i z nas samych wyrosną.

 

Wiersz "Burza"

Marcin Przewoźniak    

Co się dzieje tam u góry?

Wielką wojnę toczą chmury?

Wciąż na siebie nacierają

I strzelają, i błyskają?

Co się tam na górze dzieje?

Że się nam na głowy leje?

Od błyskawic niebo trzeszczy,

A nam w butach chlupie deszczyk.

Ciemne niebo dudni, świeci…

Co się dzieje tam na górze?

Wiedzą to na pewno dzieci: Oglądamy groźną… (burzę)

 

 "Góry, nasze góry"

Janina Porazińska

Góry, nasze góry. Hale, nasze hale.

Kto was zna tak dobrze, jako my, górale.

Góry, nasze góry. Wy, wysokie szczyty.                                                                                                                                                                                                                                 

Kto was przewędrował? Góral rodowity.

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67