• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Maj 2021

 

Tematy kompleksowe:

1. Kto ty jesteś?

2. Moje miasto.

3. Moja rodzina.

4. Tajemnice książek.

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- rozwijanie dobrych manier, prawidłowe korzystanie ze sztućców, serwetek, kulturalne zachowanie się podczas posiłków i w czasie zabawie;

- wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego spożywania posiłków – realizacja kodeksu zachowania przy posiłkach.

- poznanie najbliższego otoczenia dziecka tzw. małej ojczyzny, kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia tożsamości narodowej;

- oglądanie położonych najbliżej przedszkola zabudowań naszego miasta, zapoznanie z legendą o Koninie, rozmowy z dziećmi na temat najpiękniejszych miejsc w naszej miejscowości na podstawie widokówek i albumów;

- utrwalenie wiadomości o swojej ojczyźnie, słownictwa związanego z Polską np. jestem Polakiem (Polką), mówię po polsku, walutą Polski jest złotówka;

- poznanie liter: j, ł, h drukowanych i pisanych - doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań;

- przygotowanie kącika z książkami, wzbogacanie kącika w nowe książki - rozwijanie zainteresowania literaturą dla dzieci, uświadamianie dzieciom znaczenia książki w życiu człowieka;

- wycieczka do biblioteki on line – poszerzanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem biblioteki, przestrzeganie zasad wła­ściwego zachowania się podczas wizyty w bibliotece, zachęcanie dzieci do czytania książek;

- zapoznanie z procesem powstawania papieru i książki;

- wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.;

- doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw, doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;

- doskonalenie pamięci wzrokowej, ćwiczenie umiejętności rozpoznawania niektórych liter, doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów;

- utrwalenie informacji na temat swojej rodziny - wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter), określanie czynności do­mowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny, wykonywanych zawodów;

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez przygotowanie występu dla rodziców (on line) z okazji Dni Rodziny, samodzielne wykonywanie upominków;

- rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfiko­wania: klasyfikowanie przedmio­tów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych, porównywanie liczebno­ści zbiorów poprzez usta­wianie elementów w pary lub ich liczenie;

 - rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;

- dokonuje pomiaru długości przy pomocy dowolnej miarki (sznurek, tasiemka, patyk);

- poznanie waluty polskiej, utrwalenie pojęć moneta, banknot;

- udział w eksperymentach i zabawach badawczych, mających na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i umiejętności współdziałania w zespole;

- stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w dobie pandemii podczas zabaw w ogrodzie, na placu zabaw, spacerów;

 

Wiersz „Wielki skarb" B. St. Kossuth

Mam przyjaciela- wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Aha, nie powiem, nie...
Z łatwością odgadniecie.
Chciałbym z nim przebywać cały dzień,
lecz mi nie daje niania.
Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,
dość tego czytania.
Tak, książka to przyjaciel mój-
przyjaciel prawie żywy.
On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.
O górach, morzach niesie wieść,
o naszej, własnej ziemi,
wypowie wiersz lub cudną baśń-
czym?- Literkami swymi.
Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!
Nie niszczę ich, bo książki me-

najlepsi przyjaciele.

 

Wiersz „Mój tato”

Bożena Forma

Chodzimy z tatą na długie spacery,

mamy wspaniałe dwa górskie rowery.

Po parku na nich często jeździmy

i nigdy razem się nie nudzimy.

Gdy mroźna zima nagle przybywa

i ciepłym szalem wszystko okrywa,

bierzemy narty i śnieżne szlaki

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.

Często chodzimy razem do kina,

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej.

 

Piosenka „Dziękuję mamo” (sł. i muz. J. Kucharczyk).

I. Przy tobie, mamo, uczę się życia,
przy tobie świat ten poznaję.
Gdy jesteś obok, wszystko jest proste,
wszystko tak łatwe się staje.
Ref.: Gdy jesteś blisko, mamo kochana,
tak dobrze jest, tak bezpiecznie.
Dziękuję, mamo, za twą opiekę,
dziękuję za to, że jesteś.
II. Ty mnie za rękę ciągle prowadzisz,
uczysz, pilnujesz i strzeżesz.
Zawsze podpowiesz, zawsze doradzisz,
bo tylko ty mnie rozumiesz.
Ref.: Gdy jesteś blisko…
III. Kocham cię, mamo, całym swym sercem,
kocham najmocniej jak umiem.
Jesteś najlepszą mamą pod słońcem,
bardzo ci za to dziękuję.

Ref.: Gdy jesteś blisko…

 

  

 


 

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram