• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

STYCZEŃ 2021


Tematy kompleksowe:
1. Zimowe zabawy cz. I
2. Zimowe zabawy cz. II
3. Babcia i Dziadek
4. W świecie baśni

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

- utrwalanie zasad higieny w dobie pandemii koronowirusa i właściwych zachowań zgodnie z zaleceniami GIS;
- utrwalanie kodeksu dobrego przedszkolaka i przestrzeganie go w różnych sytuacjach w grupie przedszkolnej;
- przestrzeganie ustalonych reguł i zasad współżycia w grupie, samodzielne organizowanie zabaw;
- rozwijanie dobrych manier, prawidłowe korzystanie ze sztućców, serwetek, kulturalne zachowanie się podczas posiłków i w czasie zabawie;
- stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w sali, w ogrodzie przedszkolnym;
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego śniegu, szronu, zwiej śnieżnych, szadzi, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu);
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania prostych wierszy, rymowanek, tekstów piosenek;
- zachęcanie do dbałości o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;
- wdrażanie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie napojów gazowanych), przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw;
- określanie roli babci i dziadka w życiu dziecka i rodziny; budowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
- wzbogacanie doświadczeń konstrukcyjno-technicznych, bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, wideo, sprzętu AGD;
- zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji, odgrywania scenek sytuacyjnych;
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter b, s, odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter;
- rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowania przedmiotów wg koloru, wielkości lub przeznaczenia, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie, zapoznanie z cyfrą 7, znakiem równości, mniejszości i większości, rozróżnianie strony prawej i lewej, utrwalanie figur geometrycznych;
- rozwijanie zainteresowań technicznych poprzez realizację projektu „W świecie techniki”;
- rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi poprzez realizację projektu „Przedszkolak odkrywcą” – stawianie hipotez, wyciąganie wniosków z doświadczeń;
- ilustrowanie muzyki ruchem, granie na instrumentach, rozwijanie orientacji przestrzennej;

 

Wiersz „Lodowy pociąg”
D. Gellner

Na stację Mrozy, rankiem zimowym,
zajechał nagle pociąg lodowy.
Wokół komina miał szalik w paski
i dym w błyszczące lodowe gwiazdki.
A wiózł ten pociąg łyżwy i sanie,
dla pani Zimy na powitanie.
Sam to widziałem na stacji Mrozy,
rankiem srebrzystym, rankiem zimowym.

Wiersz „Prezenty dla babci”
Dorota Gellner

Co to za hałas? Skąd tyle krzyku?
Każdy coś niesie w swoim koszyku.
Każdy jest taki strasznie przejęty…
Bo my dla babci mamy prezenty!
Ta złota rybka,
choć jeszcze mała,
będzie życzenia
babci spełniała.
Niech pływa rybka
w przejrzystej wodzie
i trzy życzenia
niech spełnia co dzień.
A ja przynoszę buty bajkowe
lekkie, wygodne – siedmiomilowe.
Takie akurat na babci nogę,
żeby do sklepu skracały drogę!
A ja stoliczek bajkowy mam,
który się zawsze nakrywa sam!9
Na tym stoliczku – na zawołanie –
zjawia się obiad albo śniadanie.
A tu jest, babciu, książka z bajkami…
Możesz ją wnukom czytać czasami!

Wiersz „Kwiaty dla dziadka”.
W. Chotomska

Kto ci opowie o dawnych latach?
Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną
opowie ci – twój dziadek.
Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No, wiadomo – dziadek!
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz,
jak trzeba spytać o radę –
to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo – zawsze dziadek!
Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach
kwiatów nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto! Kwiaty dla dziadka!
Wiwat, niech żyje dziadek

Piosenka „Babciu, droga babciu”
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło).

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy - tup, tup, tup,
teraz babciu Ty to zrób!
 
Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy - raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz Ty!
 
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy - raz, dwa, trzy,
teraz dziadku zrób to Ty!
 
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy Ci,
teraz dziadku daj nam Ty!
 
Piosenka „Baśniowi przyjaciele”
(sł. i muz. J. Kucharczyk)

I. Czerwony Kapturek to dziewczynka mała,
która w ciemnym lesie była całkiem sama.
Szła do chorej babci, kwiatuszki zbierała,
wesołą piosenkę tak sobie śpiewała.
„Mama mnie posłała do kochanej babci,
niosę jej owoce, leki, sok i placki”.
I tak powiedziała: „Kapturku Czerwony,
w lesie nie rozmawiaj z żadnym nieznajomym”.
II. Choć groźne wilczysko ma na obiad chrapkę,
chce pożreć dziewczynkę i kochaną babcię.
Cała ta historia dobrze się skończyła,
Czerwony Kapturek sprytnym dzieckiem była.
I wy o tym, dzieci, zawsze pamiętajcie,
z kimś, kogo nie znacie, też nie rozmawiajcie.
Dziś wam przypomina Kapturek Czerwony:
Nie wolno rozmawiać z żadnym nieznajomym! (3 razy)

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram