Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 

KWIECIEŃ 2019

 

 

Tematy kompleksowe:

  1. Nasze zdrowie
  2. Zwierzęta na wiejskim podwórku
  3. Wielkanoc
  4. Praca rolnika
  5. Nasze symbole narodowe

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

- utrwalanie informacji o zdrowym stylu życia;

- zapoznanie z pracą ratownika medycznego;

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, przypomnienie cyklu rozwoju roślin;

- przypomnienie polskich symboli narodowych, przypomnienie pojęcia patriota, patriotyzm;

- utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych;

- zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą;

- wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych;

- rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;

- polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka;

- doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

- zapoznanie ze sposobami mierzenia objętości płynów;

- utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji;

- wprowadzenie litery j, J, ł, Ł, f, F pisanej i drukowanej;

- uważnie słuchanie utworów literackich, wypowiadanie się poprawnie pod względem gramatycznym, doskonalenie umiejętności językowych;

- doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej – przygotowanie do nauki pisania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;

- rozwijanie umiejętności rysowania na dany temat, rozwijanie wyobraźni i wyrażania emocji w formie plastycznej;

- budzenie zainteresowań technicznych „W świecie techniki” i postawy badacza podczas realizacji innowacji „Przedszkolak odkrywcą”;

- wdrażanie do odpowiedzialnego pełnienia dyżurów przy posiłkach i w łazience;

- doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;

- rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad kulturalnego zachowania podczas zabaw i gier;

- ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie słuchu muzycznego;

- zachęcanie do uprawiania sportów, aktywnego wypoczynku;

- promowanie zdrowego stylu życia – rozumienie potrzeby ruchu na świeżym powietrzu, codziennych spacerów;

- utrwalanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zabawie;

Wiersz

Wielkanocny stół

Ewa Skarżyńska

 

Nasz stół wielkanocny

haftowany w kwiaty.

W borówkowej zieleni

listeczków skrzydlatych

lukrowana baba

rozpycha się na nim,

a przy babie –

mazurek w owoce przybrany.

Palmy – pachną jak łąka

w samym środku lata.

Siada mama przy stole,                                                                                                                                                                                                                         a przy mamie tata.

I my.

Wiosna na nas

zza firanek zerka,

a pstrokate pisanki

chcą tańczyć oberka.

Wpuścimy wiosnę.

Niech słońcem

zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie

jak wiosna wesołe.

Wiersz

Przetwory z mleka

Bożena Forma

Na zakupy wyruszamy,

dużą torbę zabieramy.

Trzeba kupić serek biały

i ser żółty w dziury cały.

Smaczny jogurt waniliowy,

naturalny, truskawkowy.

I koniecznie też maślankę,

ser topiony i śmietankę.

Różne są przetwory z mleka,

zatem niechaj nikt nie zwleka.

 

Piosenka

Wielkanocna piosenka

muz. Jędrzej Rochecki, sł. Marcin Brykczyński

Zając bardzo jest zajęty,

Jak co roku o tej porze,

Co dzień chowa gdzieś prezenty,

Które każdy znaleźć może.

Ref.: Patrzy kurka z zającem, A tu babki pachnące

 I cukrowy baranek Na świąteczny poranek.

  1. Znosi kurka jajek sporo,

Głośno chwali się na grzędzie,

Wkrótce je do miski zbiorą

I pisanek mnóstwo będzie.

Ref.: Patrzy kurka z zającem…

  1. Już baranek wita święta,

Budzi wszystkich wcześnie rano,

Żeby każdy to pamiętał,

Kto przynosi nam Wielkanoc!

Ref.: Patrzy kurka z zającem…

Dnia każdego – to zasada

coś z nabiału niechaj zjada.

Nasza warszawska Syrenka" Holska - Albekier

 1. Nasza warszawska Syrenka. 
co noc urządza wyprawą.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.

2. Nasza warszawska Syrenka
Wisłą powraca nad ranem.
Z nią jest wiślana piosenka
i miasto w słońcu skąpane.
Warszawski Zamek…1. Nasza warszawska Syrenka. 
co noc urządza wyprawą.
Nocy się ciemnej nie lęka,
gdy pragnie zwiedzić Warszawę.

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach
nad cichym stawem,
dzielnice nowe i Stare Miasto
w naszej Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67