Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Więcej o grupie

Luty 2019r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. BALE, BALE W KARNAWALE.
 2. BAJKI, BAŚNIE LEGENDY.
 3. ABC EKONOMII.
 4. WYNALAZKI.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie; poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej przez zabawy taneczne- udział w Balu Karnawałowym. Utrwalanie informacji o pracy zakładów usługowych: fryzjerki, krawcowej, szewca.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznanie bohaterów bajek i baśni autorów polskich i zagranicznych; poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji
 • Zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów: co to są pieniądze, skąd się biorą, gdzie i jak się oszczędza, co to takiego praca, budżet domowy, pożyczka.
 • Rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi, poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym
 • Rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 8, 9 stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie.
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach prostej budowie fonetycznej: wprowadzenie liter: L, l, U, u, S, s, B, b.      
 • Rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej, Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw, uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.

Piosenki i wiersze –luty 2019

Piosenka „Bajkowe marzenia” (sł. i muz. K. Gowik)

 1. I. Są bajki i baśnie, cudowny świat,

gdzie żyją krasnale i wróżki.

I czy masz pięć latek, czy dużo lat,

to lubisz tak śnić do poduszki.

Tam możesz być, kim tylko chcesz

i spełnić swoje marzenia.

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

powiedzmy swoje życzenia.       

 

 1. Gdy smutno na dworze, gdy pada deszcz,

to w bajkach jest zawsze pogoda.

I nawet gdy złego coś dzieje się,

to zaraz ktoś uśmiech znów doda!

Bajkowy świat, inny niż nasz,

wszystko na dobre wciąż zmienia.

Biegnijmy więc tam, do bajkowych bram,

powiedzmy swoje życzenia.

 

Wiersz „Moje bajki” - B. Szelągowskiej

Gdy wieczór nadchodzi,                                            O śpiącej królewnie

z książkami się witam.                                               i o rybce złotej,

Siadam cichutko,                                                        i o tym, jak młynarz

a mama mi czyta.                                                       przyjaźnił się z kotem.

I czyta mi bajki                                                          Choć jestem przy mamie,

o dzielnych rycerzach,                                               to mi się wydaje,

smokach, czarownicach                                             że widzę naprawdę

i zaklętych wieżach.                                                   te postacie z bajek.

 

Piosenka „Fantazja”     sł. Wanda Chotomska   muz. Sławek Kowalewski

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego,

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego,

( fantazja)

lalalalalala lalalalala.

 

To szkiełko wszystko potrafi,

na każde pytanie odpowie,

wystarczy wziąć je do ręki

i wszystko będzie różowe,

wystarczy wziąć je do ręki,

dosypać ziarnko fantazji

i już za chwile można

dolecieć aż do gwiazdy.

 

Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego,

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego

(fantazja)

lalalalalala lalalalala.

To szkiełko nigdy nie płacze,

zawsze jest w dobrym humorze,

to szkiełko wszystko rozumie,

każdemu chętnie pomoże,

wystarczy wziąć je do ręki

ziarnko fantazji dosypać

i już za chwile można

z panem Kleksem w świat pomykać!

 

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego,

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego

(fantazja),

lalalalalala lalalalala.

 

Zabawa ze śpiewem „Praczki”    Marta Bogdanowicz

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.   

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień    

Tak piorą, tak piorą, przez cały długi dzień

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.   

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Wieszają, wieszają, przez cały długi dzień    

wieszają, wieszają, przez cały długi dzień

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Prasują, prasują, przez cały długi dzień

Prasują, prasują, przez cały długi dzień

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Składają, składają, przez cały długi dzień

Składają, składają, przez cały długi dzień

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam.

Jak praczki pracują, pokażę ja wam:

Tańcują, tańcują, przez cały wolny dzień 

Tańcują, tańcują, przez cały długi dzień.

 

Wiersz „Wynalazki”    fragment utworu „Wynalazki” Maciej Bennewicz

Wynalazki znajdziesz wszędzie.

Bez nich nikt się nie obędzie.

Na suficie, w korytarzu

w samochodzie i w garażu.

W kuchni, w torbie i w plecaku

Znajdziesz nawet na wieszaku.

 

Wynalazki krążą wszędzie.

W każdym domu i w urzędzie.

W satelicie, na orbicie.

Odkryć pełno w naszym życiu.

Starczy w koło się rozejrzeć,

By odszukać, odkryć więcej.

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67