Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 CZERWIEC 2019r.


 TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Książka to przyjaciel dziecka
 2. Dziecięce przyjaźnie
 3. Na naszym podwórku
 4. Nadszedł czas wakacji

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

 1. Rozwijanie zainteresowań dzieci książkami, uświadamianie roli książek w życiu człowieka.
 2. Poznawanie ( w ogólnym zarysie) poszczególnych etapów powstawania książki .
 3. Słuchanie opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela – korzystanie z biblioteczki grupowej oraz przedszkolnej.
 4. Zachęcanie dzieci do przynoszenia ulubionych książek z domu.
 5. Próby stworzenia książki przez dzieci: wspólne tworzenie fabuły, ilustrowanie, ozdabianie okładki.
 6. Wyrabianie nawyku dbania o książki – prace porządkowe wykonywane przez dzieci w biblioteczce.
 7. Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, rozdawania i rozdzielania po kilka.
 8. Utrwalenie pojęcia liczby 10.
 9. Doskonalenie sprawności rąk i umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów.
 10. Ćwiczenia ortofoniczne, artykulacyjne, percepcji słuchowej i wzrokowej.
 11. Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalenie zasad postepowania w niebezpiecznych sytuacjach- powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych.
 12. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, kształtowanie umiejętności przedstawiania się i zwracania się bezpośrednio do rozmówcy.
 13. Stwarzanie sytuacji do samodzielnego badania- wyrabianie postawy twórczego badacza.
 14. Utrwalenie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 15. Kształtowanie nawyku korzystania ze świeżego powietrza i ubierania się stosownie do pory roku.
 16. Nauka piosenek, kształcenie poczucia rytmu, uwrażliwianie na sygnał wzrokowy oraz dźwiękowy.
 17. Kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się na określony temat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


PIOSENKI I WIERSZE


Piosenka „W bibliotece” sł. Krystyna Wodnicka muz. Anna Buzuk

Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę.

Czas na piłkę, czas na rower, na zabawę

Ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć

Dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść.

Ref: W bibliotece z książek na półkach

Trąbią słonie, kuka kukułka

Kwitnie paproć, krzyczą Indianie,

Szumią żagle na oceanie.

W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:

Stara prawdę, mądra bajkę, piękny wiersz.

Jeszcze złoty czas jesieni nie przeminął.

Jeszcze pali się na płotkach złote wino,

Ale kiedy deszcz o szyby zacznie bić,

Dobrze będzie czymś weselszym zająć myśl.

Ref: W bibliotece…

 

 Kaczanowska  „Przyjaciel”

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

nie musisz mieć dziesięciu,

wystarczy byś jednego miał,

a to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto zawsze cię zrozumie,

gdy dobrze jest – to cieszy się,

gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto nigdy nie zawiedzie,

a poznasz go,

bo z tobą jest gdy

coś się nie powiedzie.

 

Piosenka "Wesołe wakacje"sł. i muz. D. i K. Jagiełło

Ruszył już pociąg nasz, mknie po torach

a za oknem przesuwa się świat,

drzew gałęzie kłaniają się nisko

pokazując kolory swych szat.

 

ref. Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj,

       żegnamy przedszkole, kolegów i misia,       

       wzywają nas pola zielone i las

       niech żyją wakacje! - wyruszyć już czas

 

W dole rzeka się wije błękitna,

wytyczając do morza swój szlak,

już na dobre zaczęło się lato,

i z radością rozśpiewał się ptak.

 

ref. Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj...

 

Na wakacje pędzimy przed siebie

swoim szumem pozdrawia nas wiatr

gdzieś za nami zostały równiny

i witają nas już szczyty Tatr.

 

ref.   Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj…

 

J. Kaczanowska  „Nie wolno”

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie

kto to jest znajomy, a kto obcym jest..

Ze znajomym można bawić się, rozmawiać

ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!

 

Nie wolno zaufać nawet gdy ktoś mówi,

że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.

Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków

lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67