Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

MARZEC 2020r.


Tematy kompleksowe:

1. W MARCU JAK W GARNCU

2. WSZYSTKO ROŚNIE

3. WITAJ, WIOSNO!

4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

5. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 

 

 Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • Obserwacja zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny (topnienie śniegu, opady deszczu, coraz wyższe temperatury;       określanie zwiastunów wiosny (pojawienie się pierwszych ptaków, kwitnienie leszczyny, wierzby, przebiśniegów, krokusów); poznanie nazw niektórych zwierząt i roślin chronionych.
 • Poznawanie i nazywanie podstawowych części rośliny: łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń.
 • Obserwowanie niektórych prac w ogrodzie wykonywanych z wykorzystaniem prostych narzędzi: kopanie ziemi, grabienie, przygotowanie zagonków, siew, sadzenie – rozumienie wykonywanych działań, planowanie czynności, próby dokonywania podziału pracy.
 • Eksperymentowanie: wysiewanie nasion do skrzynek, pielęgnowanie roślin w sali – systematyczne podlewanie, przerywanie, obserwowanie wzrostu, poznawanie w drodze doświadczeń czynników niezbędnych do wzrostu roślin, np. zasłanianie roślinom dostępu do światła, brak podlewania, podlewanie nasion wysypywanych na podstawkę do kwiatów (bez ziemi) – czy zakiełkują? Dostrzeganie różnic w rozwoju rośliny w zależności od warunków, jakie jej zapewniamy.
 • Zapoznawanie z wybranymi zwierzętami hodowanymi; ich wyglądem, sposobem odżywiania i warunkami klimatycznymi, w jakich żyją.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zwierzęta.
 • Inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, zabaw dramowych.
 • Przestrzeganie kodeksu dobrego przedszkolaka.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu).
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku, częste przebywanie na świeżym powietrzu: spacery,  zabawy ruchowe.
 • Wprowadzenie liter: w,W,c,C,g,G,ł,Ł na podstawie wyrazów podstawowych- woda, cebula, garnek, łopata.
 • Wprowadzenie liczb: 7, 8.
 • Poznanie podstawowych wiadomości o Układzie Słonecznym: nazwy planet, gwiazdy
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji muzycznych, plastycznych, teatralnych, technicznych.

 

Piosenka „Marcowe żaby” sł. Ag. Galica, muz. T. Pabisiak

1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,

zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref. A żaby rechu- rech, żaby się cieszą,

że ten marzec rechu- rech wszystko pomieszał.

Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna, a tu śnieg.

Bo w marcu jak w garncu rechu- rech żabi śmiech.

 2. A deszczem umyte drzewa są czyste,

na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref. A żaby…

3. Na łące bociany głośno klekocą,

rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref. A żaby…

 

Wiersz „Prośba do słoneczka” B. Forma

Malutka główka krokusa nad śniegiem się pojawiła.

To znaczy, że już wkrótce przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane, bardzo cię prosimy.

Ogrzewaj mocno ziemię, zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije pani przyrody serce.

Słoneczko wyślij promienie, daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa, rozwiną się pąki na drzewach.

Dla ciebie miłe słoneczko każdy ptaszek zaśpiewa.


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67