Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 PAŹDZIERNIK 2018r.


 TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. DARY JESIENI

2. PRZYSZEDŁ PAN LISTONOSZ – temat realizowany metodą projektu

3. DBAMY O ZDROWIE

4. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

5. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw; odczytywanie globalnie nazw warzyw i owoców;

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew, krzewów owocowych, grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery A,a; I, i; O,o; E,e;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


WIERSZ I PIOSENKA


                        

 Piosenka "Zbieramy grzyby" sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak

Z wielkim koszem

idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu pani jesień nam niesie? 

Ref.:  Kurki, rydze i maślaki, 

borowiki i kozaki pozbieramy dziś. x2

Muchomora ominiemy z daleka.

Niech muchomor na złe muchy tu czeka.

Ref.: Kurki… Poszukamy żółtych kurek pod sosną.

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

Ref.: Kurki… 

 

 „Deszczowy spacerek” – zabawa paluszkowa.

Poszła pani na spacerek.   Dzieci palcami wskazującym i środkowym „maszerują” po podłodze.

Deszczowe chmury przywiał wiaterek.

Gdy daleko od domu już była, Dmuchają.

deszcz zaczął padać – parasol rozłożyła. 

Jedną dłoń ustawiają pionowo, drugą opierają o nią poziomo, tworząc daszek.

Gdy kropla za kroplą spadała,  pani pod parasol się schowała.

Gdy deszczyk przestał padać, Dzieci z jednej dłoni tworzą daszek, a palcami drugiej dłoni rytmicznie uderzają w powstały daszek.

 parasol złożyła i do domu wróciła. Jedną dłoń ustawiają pionowo, drugą opierają o nią poziomo, tworząc daszek.   

Dzieci palcami wskazującym i środkowym „maszerują” po podłodze.

 

Wiersz "Latawiec" Natalia Usenko

Dziś niebo lśni jak ocean.

Po świeżej, zielonej trawce

szaleją Kacper i Pucek.

Na spacer wyszli z latawcem.

Objęci tata i mama zostali w tyle,

za nimi. Nad łąką tańczy latawiec.

Skrzydłami macha żółtymi.


– Hura! – wydziera się Kacper.

– Hura! – wiatr świszcze zielony.

Latawiec chciałby być wolny,

więc szarpie we wszystkie strony,

aż w końcu chłopiec się zgadza

i z ręki wypuszcza sznurek.

– Dziękuję! – szepcze latawiec

i daje nura w chmurę.

 


WARTO PRZECZYTAĆ!!!


 

Ruch w życiu dziecka

U małych dzieci rzuca się w oczy przede wszystkim ich ogromna potrzeba ruchu. Aktywne poruszanie się jest dla nich źródłem radości i pozytywnych emocji. Dzieci chcą coraz lepiej zapanować nad swoim ciałem i nauczyć się koordynacji ruchów. W tej aktywności skupiają wszystkie zmysły na badaniu swojego otoczenia.

Rozwój motoryczny i jego doskonalenie pozostają w ścisłym związku z ogólnym stanem organizmu i psychomotorycznymi cechami osobowości dziecka. Wraz z wiekiem, przyrostami wzrostu i wagi ciała, wzmacnianiem się i dojrzewaniem organizmu oraz dzięki usprawnianiu się czynności układu nerwowego powstaje możliwość wyuczania się coraz to nowych, trudniejszych i bardziej złożonych czynności.

Drogą zbierania doświadczeń, ćwiczenia, naśladowania, obserwowania, ruchy dziecka stają się coraz bardziej celowe, dokładne, oszczędne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. W toku rozwoju dziecko opanowuje i doskonali różnorodne formy ruchów. Są to przede wszystkim ruchy podstawowe, użytkowe, najbardziej przydatne i stosowane w życiu oraz niezbędne w przystosowaniu się do otaczającego środowiska.

 Dziecko w młodszym wieku przedszkolnym / 3 i 4 letnie / ma już opanowane pewne czynności praktyczne, jak: chód, bieganie, wspinanie się, pełzanie, itp., ale nie potrafi jeszcze łączyć w jeden ciąg kilku form ruchu, np. rzutu z rozbiegiem, trudność sprawia mu rozwijanie cukierka czy zapinanie guzika w czasie chodu itp. Obca mu jest dokładność ruchów. Najważniejsze dla niego jest samo działanie, a nie cel. Ruchy oderwane od potrzeb życia nie interesują go, toteż dziecko cieszy się na przykład z odkręcania i ponownego zakręcania wieka słoików albo wycierania stołu niezależnie od tego, czy jest brudny, czy też nie. Dzieci są niezwykle pomysłowe, jeśli chodzi o aktywne poruszanie się. A przy tym zabawki interesują je o wiele mniej, niż przedmioty będące częścią codziennego życia, które bardziej je pociągają. Dzięki wielokrotnie powtarzanym ćwiczeniom dziecko rozwija zręczność manualną oraz zrozumienie dla zależności od praw fizycznych. Na podstawie tych elementarnych działań pojawia się coraz więcej kompleksowych sekwencji ruchów, a dzieci nabywają umiejętności, dzięki którym poza radością z samej czynności zaczynają dostrzegać zewnętrzny cel.

W grupa dzieci 5 i 6 letnich wyraźnie różnicuje się w rozwój motoryczny i to w sposób złożony. Z jednej strony można w niej znaleźć dzieci, których rozwój przebiega w normie, a oprócz tego dzieci o przyspieszonej dynamice lub nieco słabiej rozwinięte. Z drugiej strony obserwujemy pierwsze objawy różnic w rozwoju, wynikające z odmiennych upodobań i zainteresowań. Cechy motoryczne takie jak siła, szybkość, zwinność, zręczność, ogólna wytrzymałość osiągają dość wysoki poziom. Wyraźnie zaznaczają się takie cechy charakteru jak odwaga, ambicja, chęć wykazywania się sprawnością, przeżywanie własnych sukcesów i niepowodzeń. W czynnościach ruchowych daje się zauważyć płynność, swobodę i dynamikę. Ruchy stają się bardziej celowe, odpowiednio przystosowane do zadania, wysiłki ekonomiczniejsze. W działaniu zauważa się celowość, obserwuje się zjawisko przewidywania ruchowego w postaci np. pochylenia tułowia i wyciągnięciu rąk w celu chwytu piłki itp. Podstawowe ruchy, jak bieg, podskoki, ulegają automatyzacji i stąd obserwuje się ich większą płynność i swobodę.

Wychowanie przez ruch ma na celu hartowanie, krzepnięcie i wzmocnienie organizmu. Dziecko ma okazję do gromadzenia wielu doświadczeń psychoruchowych, do podniesienia ogólnej sprawności ruchowej, rozwijania twórczej inwencji za pomocą ruchu, rozwijają się jego umiejętności rekreacyjne i sportowo – użytkowe. Kiedy dzieci są aktywne w opisany wyżej sposób, pracują nad rozwijaniem swojej osobowości. Uczą się przekładać swą wolę na sensowne działanie. Dzieci bardzo się cieszą z dokładności ruchów, dążenie do niezależności związane jest z próbą zrobienia czegoś w sposób dokładny i prawidłowy. Z tego powodu ważne jest, by rodzice i wychowawcy pokazywali dzieciom wykonywanie danej czynności powoli, dokładnie i tak, by dziecko mogło ją dobrze zaobserwować. Zręczność i dyscyplina mogą rozwijać się tylko dzięki obserwacji działania dorosłych.

Jeśli dziecięcą potrzebę ruchu i aktywności stłumi się, źle ukierunkuje albo pozostawi samą sobie, wtedy zaburzony zostaje pozytywny rozwój dziecka. A ponieważ żyjemy obecnie w świecie ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby dorosłych, trzeba pamiętać, by stwarzać dzieciom specjalne miejsca do ich specyficznych zabaw.

Zadaniem pozytywnego wychowania jest wspieranie dziecka doskonaleniu przez samodzielność. Szczególnie w tym, by samodzielnie chodziło, samodzielnie jadło, samodzielnie się ubierało i rozbierało, samodzielnie wykonywało jakąś pracę. Należy podkreślić związek ruchu i rozwoju świadomości oraz inteligencji. Maria Montessorii powiedziała: ”Ruch jest nie tylko wyrazem Ja, lecz również niezbędnym czynnikiem tworzenia się osobowości: przecież służy on zarysowaniu jasnych związków między Ja i rzeczywistością zewnętrzną. Ruch jest tym samym istotnym czynnikiem pozwalającym na poszerzenie inteligencji, potrzebnej dla rozwoju dziecka i świadomego odbierania bodźców z otoczenia”.
 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67