• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

 

Drodzy Rodzice!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I - kontynuacja – przeznaczony dla tych dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego przedszkola

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 należy złożyć u nauczycieli w grupie, niedostarczenie Deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja o kontynuacji dziecka w przedszkolu

 

II – rekrutacja dzieci nowych.

W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONINIE, należy postępować zgodnie z etapami wskazanymi w pod adresem http://www.konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 01.03.2024r. do 27.03.2024 r.) Po zakończeniu rejestracji należy wydrukować wypełnioną Kartę, podpisać i dostarczyć do przedszkola.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin- Zarządzenie Nr 13/2024

 

 

ZARZĄDZENIE NR 16/2024 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie elektronicznego postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest MIASTO KONIN-

 Zarządzenie nr 16/2024

 

UCHWAŁA Nr

650

RADY

 Prawo Oświatowe

Wniosek kandydata

Potwierdzenie woli

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie Kryteria lokalne

Oświadczenie o wielodzietności