• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

Rys historyczny

 

     Przedszkole nr 7 rozpoczęło swoją działalność w roku 1970 jako placówka przyzakładowa Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Pierwsze lata istnienia były czasem intensywnej pracy nad jego organizacją. Realizację cennych zamierzeń i planów dyrektora placówki, silnie i efektywnie wspierał zakład opiekuńczy.

 

Kolejno kierowały placówką

- pani Romana Mudlaff w latach 1970 do roku 1976

- pani Florentyna Mijalska w latach 1976 do roku 1991

- pani Czesława Ulańska w latach 1991 do roku 1996

- pani Beata Kuśmierczak w latach 1996 do roku 2011

- pani Ewa Siwek w latach 2011 do 2021

- pani Monika Bąk w latach 2021 do chwili obecnej.

 

Ważne wydarzenia 

 

Nadanie nazwy (7 czerwca 1979r.)

W roku 1979 decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Koninie w uznaniu osiągnięć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych nadano Przedszkolu Nr 7 nazwę "Bolek i Lolek". Wydarzenie to miało miejsce w szczególnym okresie obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka pod hasłem: "Dzieciom uśmiech - Światu Pokój".

 

Zmiany ...

Od 1 stycznia 1990 roku na mocy Ustawy Oświatowej placówka nasza została przejęta przez Samorząd Gminy Konin, który stał się organem prowadzącym i finansującym jej utrzymanie.

 

{gallery}oldimages/Historia{/gallery}