• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

PROJEKT  HARMNOGRAMU WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 7 „BOLEK I LOLEK”  

               W KONINIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Lp.

Miejsce wycieczki

Cel wycieczki

Grupa uczestnicząca

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Park F. Chopina

w Starym Koninie

 

 - dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku (jesień, wiosna);                           

 - zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Mini ZOO;

- poznanie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin znajdujących się w parku;                                                         - orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu.                     

Grupa:

I, II, III, IV, V, VI

Wrzesień 2023r./

Kwiecień 2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

 

2.

Komenda Miejska Policji w Koninie

 

- zapoznanie z  ważniejszymi  instytucjami publicznymi                       i orientowanie się w rolach społecznych pełnionych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo osoby-policjanta;                                                    -zapoznanie z charakterem jego pracy; 

- oglądanie radiowozu oraz  akcesoriów potrzebnych do wykonywania pracy.                                          

Grupa:

 V, VI

Październik 2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Komendą Miejską Policji                  w Koninie

3.

Nadleśnictwo Konin

– poznanie pracy leśniczego;                   - dostrzeganie zmian zachodzących w życiu roślin                i zwierząt w kolejnych porach roku tj. jesienią;                               - poznanie sposobów organizowania pomocy zwierzętom przez ludzi.

Grupa:

IV

Październik

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Nadleśnic-twem Konin

4.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie – Filia dla Dzieci               i Młodzieży

- pozyskanie informacji - jak stać się czytelnikiem biblioteki;

-  zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni;

- poznanie karty czytelnika oraz zasad wypożyczenia książek;

- zapoznanie ze zbiorem książek dla dzieci.

Grupa: III

Grupa: III, VI

Październik

2023r.

Maj 2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Miejską Biblioteką Publiczną               w Koninie – Filia dla Dzieci i Młodzieży

5.

Sala zabaw „Ence Pence” w Koninie

-  poznanie nowych miejsc rekreacji dla dzieci;                                - udział dzieci w warsztatach sensorycznych;
- doskonalenie sprawności fizycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Grupa:

II, III

Listopad/

Grudzień

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z  Salą zabaw „Ence Pence” w Koninie

6.

Fabryka bombek              i ozdób choinkowych w Gnieźnie

- budzenie zainteresowania dzieci urządzeniami technicznymi służącymi do wyrobu szklanych ozdób; próba rozumienia jak one działają;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa przy oglądaniu maszyn produkcyjnych;

- poznanie etapów wykonania bombki choinkowej.

Grupa:

II

Grudzień

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Fabryką bombek              i ozdób choinkowych w Gnieźnie

7.

Muzeum Okręgowe 

w Gosławicach

(warsztaty bożonarodzeniowe)

- pozyskanie umiejętności tworzenia „światy” – niepowtarzalnej ozdoby bożonarodzeniowej, wykonanej    w całości z opłatka.

Grupa:

VI

Grudzień

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Muzeum Okręgowym   w Gosławicach

8.

Dom Pomocy Społecznej                        w Koninie

- kultywowanie tradycji obchodzenia Dnia Babci                       i Dziadka;

- udział w akcji ,,Paczka dla Seniora”;

- wyrabianie szacunku do osób starszych.

Grupa:

II

Styczeń

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy        z Domem Pomocy Społecznej             w Koninie

9.

Kino Centrum (KDK)/ Oskard

projekcja bajki

- oglądanie bajki;

- wykorzystanie w praktyce  zdobytych umiejętności z zakresu przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Grupa:

 IV, V, VI

Styczeń/ Luty

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                z p. D. Gapską

10.

Muzeum Okręgowe 
w Gosławicach

(warsztaty wielkanocne)

- zainteresowanie  dzieci wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami                              i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

- poznanie starodawnych metod ozdabiania jaj wielkanocnych – wykonie własnoręczne kraszanki.

Grupa:

 II, VI

Marzec/Kwiecień

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Muzeum Okręgowym   w Gosławicach

11.

Skansen w Kłóbce – oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej                        i Dobrzyńskiej we Włocławku

- zwiedzanie wsi skansenowskiej, dworku oraz spichlerza                  z przewodnikiem;

- pokazanie dzieciom charakteru dawnej wsi.

Grupa:

IV, VI

Kwiecień

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki,woźne

We współpracy                 z Muzeum Ziemi Kujawskiej

12.

Starówka

Bulwar Nadwarciański               w Starym Koninie

- zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miasta;                                            - zapoznanie z legendą miasta                 i jego zabytkami, nauka posługiwania się mapą.

Grupa:

 V, VI

Maj

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy               z Urzędem Miasta

13.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
- poznanie ważnej instytucji publicznej i orientowanie się               w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby – strażaka;                -  poznanie sposobów bezpiecznego zachowania się mających na celu zapobieganie powstaniu pożarów.

Grupa:

II, IV, V, VI

Maj

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                  z KMPSP                   w Koninie

14.

Sala Zabaw „Dobra Kawa i Zabawa”              w Ślesinie

-  poznanie nowych miejsc rekreacji dla dzieci;                                - doskonalenie sprawności fizycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Grupa:

IV

Maj

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Salą Zabaw „Dobra Kawa  i Zabawa”              w Ślesinie

15.

Alpakarnia

w Szyszyńskich Holendrach

- wycieczki piesze z alpakami (Alpaca Trekking);

- bezpośredni kontakt ze zwierzętami;

- karmienie alpak (pod nadzorem opiekuna);

- uczestniczenie w zabawach              z udziałem zwierząt.

Grupa:

I, II, III

Maj

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Alpakarnią

w Szyszyńskich Holendrach

16.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pradolina”

Szczepidło - Krzymów

- poznanie i oglądanie zwierząt egzotycznych oraz wiejskich;              

- poszerzenie wiedzy o naszej rodz­imej faunie;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zwierząt.

Grupa:

I, III, IV

Czerwiec

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z  Gospodar. Agroturysty.

17.

ZOO Safari                     w Borysewie

- obserwowanie dzikich gatunków zwierząt na żywo;

- poznanie ciekawostek na ich temat np. budowa, tryb życia, zwyczaje;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zwierząt.

Grupa:

 II

Czerwiec

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne  grup

We współpracy           z ZOO Safari w Borysewie

18.

Port Lotniczy Poznań - Ławica

- poznanie zasad funkcjonowania lotniska;

- obserwowanie pracy służb lotniskowych;

- zwiedzanie hali odlotów                  i przylotów;

- oglądanie lądowanie i start samolotów;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu publicznym.

Grupa:

V, VI

Czerwiec

2024r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne  grup

We współpracy           z Portem Lotniczym