• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

PROJEKT  HARMNOGRAMU WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU NR 7 „BOLEK I LOLEK”  

               W KONINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Miejsce wycieczki

Cel wycieczki

Grupa uczestnicząca

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Park F. Chopina

w Starym Koninie

 

 - dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;                              - zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi park i poznanie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin znajdujących się w nim;                                                         - orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu.                     

Grupa:

I, II, III, IV, V, VI

Wrzesień/

Kwiecień 2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Muzeum Okręgowym   w Gosławicach

2.

Sala Zabaw „Tęczowy Zakątek” w Żychlinie

-  poznanie nowych miejsc rekreacji dla dzieci;                                - udział dzieci w warsztatach sensorycznych;
- doskonalenie sprawności fizycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Grupa:

 IV

Wrzesień 2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Salą Zabaw „Tęczowy Zakątek”                w Żychlinie

3.

Komenda Miejska Policji w Koninie

- zapoznanie z  ważniejszymi  instytucjami publicznymi                       i orientowanie się w rolach społecznych pełnionych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo osoby-policjanta;                                                    -zapoznanie z charakterem jego pracy;                                                        - oglądanie radiowozu oraz  akcesoriów potrzebnych do wykonywania pracy.

Grupa:

 II, IV, V, VI

Październik 2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Komendą Miejską Policji                  w Koninie

4.

Sala zabaw „Ence Pence” w Koninie

-  poznanie nowych miejsc rekreacji dla dzieci;                                - udział dzieci w warsztatach sensorycznych;
- doskonalenie sprawności fizycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Grupa:

 III

Październik 2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z  Salą zabaw „Ence Pence” w Koninie

5.

TRÓJKA – Stadnina Koni (pieczenie ziemniaków/kulig)

- poznanie charakterystycznych cech wyglądu konia oraz sposobu jego pielęgnacji, karmienia                    i trenowania;

- uczestniczenie w pieczeniu ziemniaków w ognisku oraz jeżeli pozwoli pogoda kuligu.

Grupa:

 III

Listopad/

Grudzień

2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z TRÓJKĄ – Stadniną Koni

6.

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie – Filia dla Dzieci i Młodzieży

 - pozyskanie informacji na temat jak się stać czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się                  w niej zachować;

- poznanie karty czytelnika oraz zasad wyposażenia książek;

- zapoznanie z dziełem książek dla dzieci.

Grupa: III

Grupa: V, VI

Listopad

2022r.

Maj 2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Miejską Biblioteką Publiczną               w Koninie – Filia dla Dzieci i Młodzieży

7.

Rogalowe Muzeum Poznania – warsztaty wypiekania Rogali Świętomarcińskich

- uczestniczenie w pokazie  wypieku Rogali Świętomarcińskich wraz               z elementami gwary i historii Poznania;

- poznanie etapów wypiekania rogali, uczestniczenie                          w warsztatach.

Grupa:

II, VI

Listopad 2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Rogalowym Muzeum Poznania

8.

Muzeum Okręgowe 

w Gosławicach

(warsztaty bożonarodzeniowe)

- pozyskanie umiejętności tworzenia „światy” – niepowtarzalnej ozdoby bożonarodzeniowej, wykonanej    w całości z opłatka.

Grupa:

V, VI

Grudzień

2022r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Muzeum Okręgowym   w Gosławicach

9.

Dom Pomocy Społecznej                        w Koninie

- kultywowanie tradycji obchodzenia Dnia Babci                       i Dziadka;

- udział w akcji ,,Paczka dla Seniora”;

- wyrabianie szacunku do osób starszych.

Grupa:

VI

Styczeń

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy        z Domem Pomocy Społecznej             w Koninie

10.

Kino Centrum (KDK)

projekcja bajki

- oglądanie bajki;

- wykorzystanie w praktyce  zdobytych umiejętności z zakresu przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Grupa:

 II, IV, V, VI

Styczeń/ Luty

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                z p. D. Gapską

11.

Nadleśnictwo Konin

– poznanie pracy leśniczego;                   - dostrzeganie zmian zachodzących w życiu roślin                i zwierząt w kolejnych porach roku tj. wiosną;                               - poznanie sposobów organizowania pomocy zwierzętom przez ludzi.

Grupa:

 II, V, VI

Marzec

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z Nadleśnic-twem Konin

12.

Muzeum Okręgowe 
w Gosławicach

(warsztaty wielkanocne)

- zainteresowanie  dzieci wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami                              i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

- poznanie starodawnych metod ozdabiania jaj wielkanocnych – wykonie własnoręczne kraszanki.

Grupa:

 V, VI

Marzec/Kwiecień

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźna  grupy

We współpracy              z Muzeum Okręgowym   w Gosławicach

13.

Park dinozaurów Zaurolandia w Rogowie

- poznanie około 80 naturalnej wielkości dinozaurów, poznanie ich historii;

- Zwiedzanie Muzeum Paleontologicznego i wystawy skamieniałości z różnych epok geologicznych.

Grupa:

III, V

Kwiecień 2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                 z Parkiem dinozaurów Zaurolandia                    w Rogowie

14.

Starówka

Spotkanie terenowe „Konin moje miasto”

- zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miasta;                                            - zapoznanie z legendą miasta                 i jego zabytkami, nauka posługiwania się mapą.

Grupa:

II, IV, V, VI

Kwiecień- Maj

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy               z Urzędem Miasta

15.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
- poznanie ważnej instytucji publicznej i orientowanie się               w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby – strażaka;                -  poznanie sposobów bezpiecznego zachowania się mających na celu zapobieganie powstaniu pożarów.

Grupa:

II, IV, V, VI

Maj

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                  z KMPSP                   w Koninie

16.

33. BAZA  Lotnictwa Transportowego w Powidzu

- zwiedzanie jednostki wojskowej;               

- poznanie ważnej instytucji publicznej i orientowanie się               w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby – żołnierza;                         

- oglądanie sprzętu wojskowego;    -smakowanie wojskowej grochówki.

Grupa:

 II, VI

Maj

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy                z 33. Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu

17.

Sala Zabaw „Dobra Kawa i Zabawa”              w Ślesinie

-  poznanie nowych miejsc rekreacji dla dzieci;                                - udział dzieci w warsztatach sensorycznych;
- doskonalenie sprawności fizycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Grupa:

I

Czerwiec 2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy      z Salą Zabaw „Dobra Kawa  i Zabawa”              w Ślesinie

18.

Kalisz

- zwiedzanie rynku, fabryki fortepianów, audrutów kaliskich, wizyta teatrze (spektakl)

- zachowanie zasad kulturalnego zachowania się miejscach publicznych.

Grupa:

V

Czerwiec 2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy z przewodnikiem oraz pracownikami teatru

19.

Gospodarstwo Agroturystyczne – Mini ZOO Aga w Modlibogowicach

- poznanie i oglądanie zwierząt egzotycznych oraz wiejskich;              

- poszerzenie wiedzy o naszej rodz­imej faunie;

- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas oglądania zwierząt.

Grupa:

III, IV

Czerwiec

2023r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne grup

We współpracy              z  Gospodarstwem Agroturystycznym

20.

Mini park dinozaurów                      w Żychlinie

- przejście ścieżki edukacyjno – przyrodniczo- kulturowej                    w Żychlinie;

- zwiedzanie żychlińskiego lasu oraz mini parku dinozaurów;

- piknik.

Grupa:

 II, VI

Czerwiec 2019r.

organizator wycieczki, kierownik wycieczki, nauczycielki, woźne  grup

We współpracy           z PKS