Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

LUTY 2019

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I. Bale, bale w karnawale.

II. Baśnie, bajki.

III. Wynalazki.

IV. W dawnych czasach.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

>kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy, doskonalenie umiejętności przeliczania;

>rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych; rozpoznawanie i nazywanie strojów balowych;

>kształtowanie prawidłowej reakcji sygnał, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

>rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor; rozwijanie zainteresowania książką;

>rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej;

>zapoznanie z zasadami korzystania z książek; zapoznanie z wyglądem pierwszych rowerów;

>rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt;

>kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych;

>rozpoznawanie uczuć prezentowanych za pomocą symboli graficznych;

>rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach;

>rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw z plasteliną, wdrożenie do estetycznego wykonywania pracy;

>rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych zadań, poleceń, zagadek umysłowych;

>spożywanie zdrowej żywności; warzyw, owoców, nabiału, picie kompotów, soków;

>wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych, związanych z higieną osobistą, higieny jamy ustnej;

>rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych;

>kształtowanie prawidłowej postawy ciała;

Piosenka „Misiowe tańce”

Miś brązowy i miś biały

Będą z nami tańcowały

Rączki w górę, rączki w bok

Za misiami hop, hop, hop.

Tupu, tupu, tupią nóżki

Raz, dwa, raz, dwa klaszczą ręce

Dziś w kółeczko zatańczymy

coraz szybciej, coraz prędzej.

Miś brązowy i miś biały

W tańcu nam się zadyszały.

Położyły się na brzuszku

Ty odpocznij tez maluszku.

Wiersz „ Cień” L.J. Kern

Ten mój cień, śmieszny cień

Chodzi za mną cały dzień.

Robi wszystko to co ja

Ja gram w piłkę, on też gra

Ja na schody, on na schody

Ja jem lody, on je lody

Ja przez płot, on przez płot

Gotów jest do różnych psot.

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67