Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

KWIECIEŃ 2019

     1. Praca rolnika.
     2. Realizacja projektu „ Wielkanocne zabawy matematyczne”
     3. Realizacja projektu „ Wielkanocne zabawy matematyczne”.
     4. Dbamy o naszą planetę
     5. Polska to mój dom.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

- poznanie pracy rolnika – czynności jakie wykonuje i potrzebne mu narzędzia; 

    - rozpoznawanie i podawanie nazw produktów mlecznych; rozróżnienie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu; 

    - kształtowanie codziennych nawyków higienicznych; 

    - kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu; 

    - rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania przedmiotów, porównywania liczebności zbiorów – dużo, mało, tyle samo; 

    - rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych;

 - doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; 

     - rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor; 

     - nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się określeniami: na, pod, za, przed, obok; 

     - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę, wdrożenie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu, wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec   przyrody; 

     - kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie powiązania do swojego kraju; poznanie godła, flagi – symbolu narodowego; 

     - rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności współdziałania z dziećmi w zabawie.

 

 

Wiersz „Wielkanocny koszyczek” Z. Domitroca W małym koszyczku dużo jedzenia, które niesiemy do poświęcenia: chleb i wędlina, kilka pisanek oraz cukrowy cały baranek. Drożdżowa babka, sól i ser biały, i już jest pełny koszyczek mały… Piosenka „Na Wielkanoc” sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka – Sypko Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki, a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. Ref.: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem. Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! Ref.: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę.

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67