Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

TEMATYKA KOMPLEKSOWA CZERWIEC 2019

 

1. Wrażenia i uczucia.

2. Realizacja projektu "Wiosenna matematyka w ruchu".

3. Realizacja projektu "Wiosenna matematyka w ruchu".

4. Zwierzęta duże i małe.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE 

- rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć; 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozumienia tekstu opowiadani; 

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem; 

- kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii; 

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem; 

- doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek;

 - kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie, rozpoznawanie nastrojów muzycznych;

 - kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę; 

- rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania przedmiotów, porównywania liczebności zbiorów – dużo, mało, tyle samo; 

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych; 

- doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej; 

- rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor; 

- nabywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się określeniami: na, pod, za, przed, obok; 

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności współdziałania z dziećmi w zabawie; 

- poszerzenie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach; 

- rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo; 

- poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotykamy nieznajome zwierzę.

 

Wiersz „Papuga”

Jan Brzechwa

Papużko, papużko,

Powiedz mi coś na uszko.”

Nic nie powiem boś Ty plotkarz,

Powtórzysz każdemu,

kogo spotkasz.

 

.Wiersz „Wąż”

L. J. Kern

Idzie wąż wąską dróżką.

Nie porusza żadną nóżką.

Poruszałby, gdyby mógł,

Lecz wąż przecież nie ma nóg.

Piosenka „Tęcza cza cza cza…”

Koleżanko, kolego popatrz czasem na niebo.

Czasem zdarzyć się może cud, zjawisko w kolorze.

Ref : Tęcza, tęcza, cza, cza, cza.

Czarodziejska wstążka ta

wiąże niebo z ziemią o!

jaki kolorowy splot.

Tęcza, tęcza, cza, cza, cza.

Czarodziejska wstążka ta.

Przez tę tęczę cały świat

czarodziejski uśmiech ma.

Narysuję tę tęczę

i na zawsze ci wręczę.

By ci było tęczowo,

tęczę noś kolorową.

Ref :Tęcza,..

Śpiewaj z nami o tęczy,

kiedy nuda cię dręczy.

W domu, w szkole, po burzy

tęcza minę rozchmurzy.

Ref :Tęcza,..

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67