Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 KWIECIEŃ 2019 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. PRACA ROLNIKA.

2. WIELKANOCNE TRADYCJE.

3. WIELKANOCNE TRADYJE (c.d.).

4. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

  1. Zapoznanie z pracą rolnika – poznanie etapów prac wykonywanych wiosną na polu oraz pracami wykonywanymi każdą porą roku, wzbogacenie słownika o nazwy wybranych maszyn rolniczych.
  2. Obserwowanie zmian w przyrodzie wiosną - zachęcanie dzieci do systematycznego obserwowania przyrody podczas spacerów z rodzicami. Obserwowanie zmian na krzewie forsycji.
  3. Określanie charakterystycznych cech wiosny na podstawie oglądanych ilustracji w książkach, słuchanych bajek, baśni, opowiadań i wierszy.
  4. Poznanie tradycji związanych z przygotowaniami i obchodami Świąt Wielkanocnych – poznanie polskich potraw, podawanych podczas śniadania wielkanocnego, tradycji święcenia potraw oraz ludowego zwyczaju „lany poniedziałek”.
  5. Utrwalenie podstawowych pojęć matematycznych podczas wielokierunkowej aktywności dzieci - wdrażanie do posługiwania się pojęciami dużo – mało – tyle samo, przyswajanie określeń oznaczających kierunek: w przód, w tył, przed siebie, za siebie
  6. Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu, poznanie i przestrzeganie zakazu zrywania roślin chronionych, uświadomienie konieczności segregowania odpadów.
  7. Kształcenie spostrzegawczości i logicznego myślenia w czasie wybierania przedmiotów, spełniających określone w zabawie wymagania.
  8. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
  9. Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem w działalności plastyczno – konstrukcyjnej.
  10. Zachęcanie dzieci do prowadzenia prostych zabaw badawczych, próby samodzielnego formułowania wniosków.
  11. Doskonalenie umiejętności samodzielnego przebierania się do odpoczynku, do zabaw ruchowych, do wyjścia na spacer- zachęcanie rodziców do kontynuowania pracy nad samodzielnością dziecka w domu rodzinnym.
  12. Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych na kartach pracy dużego formatu..
  13. Dbanie o własne zmysły – posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie krzyku w czasie zabawy.
  14. Kształcenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary. Zapoznanie ze słowami określającymi wielkość przedmiotów: gruby – cienki, segregowanie przedmiotów wg tych cech.

Piosenka „Zwierzęta na wsi”

                                                       

Czy wiesz, jakie zwierzę na wsi robi kwik, kwik, kwik?

Powiem ci – świnka robi kwik, kwik, kwik.

Czy wiesz, jakie zwierzę na wsi robi ihaha?

Powiem ci – to koń robi ihaha.

Czy wiesz, jakie zwierzę na wsi robi mu, mu, mu?

Powiem ci – krowa robi mu, mu, mu.

Czy wiesz, jakie zwierzę na wsi robi ko, ko, ko?

Powiem ci – kura robi ko, ko, ko.

 

Piosenka „Co masz w koszyczku?”

 

W koszyczku wielkanocnym dużo, dużo mam.

Mam tutaj pisanki, pokażę je wam!

W koszyczku wielkanocnym dużo, dużo mam.

Jest tu także szynka, pokażę ją wam!

W koszyczku wielkanocnym dużo, dużo mam.

Mam tutaj kiełbasę, pokażę ją wam.

W koszyczku wielkanocnym dużo, dużo mam.

Chleb i sól są tutaj, pokażę ją Wam!

W koszyczku wielkanocnym dużo, dużo mam.

Mam tu także ciasto, pokażę ją wam!

 

Zabawa „Drużyna paluszków” - masaż różnych części ciała wpływa na odprężenie, dzięki zabawie dzieci utrwala nazwy palców

 

Było sobie piec dzielnych paluszków.

Poszły Zosi pobiegać po brzuszku..

Pierwszy był gruby, a drugi waleczny,

Trzeci najwyższy, a czwarty serdeczny,

Piąty malutki jak mała drobinka.

Taka to była drużynka.                       Dzieci po kolei nazywają palce: kciuk, wskazujący środkowy, serdeczny, mały.

 

Innym razem pięć dzielnych paluszków

Poszło Zosię podrapać po uszku

 

Pierwszy był gruby, a drugi waleczny,

Trzeci najwyższy, a czwarty serdeczny,

Piąty malutki jak mała drobinka.

Taka to była drużynka.                       Dzieci po kolei nazywają palce: kciuk, wskazujący środkowy, serdeczny, mały.

 

Wreszcie kiedyś znajome paluszki

Poszły Zosi pomasować nóżki.

 

Pierwszy był gruby, a drugi waleczny,

Trzeci najwyższy, a czwarty serdeczny,

Piąty malutki jak mała drobinka.

Taka to była drużynka.                       Dzieci po kolei nazywają palce: kciuk, wskazujący środkowy, serdeczny, mały.

 

Aż wieczorem zmęczone paluszki

Pogłaskały Zosię do poduszki

 

Pierwszy był gruby, a drugi waleczny,

Trzeci najwyższy, a czwarty serdeczny,

Piąty malutki jak mała drobinka.

Taka to była drużynka.                       Dzieci po kolei nazywają palce: kciuk, wskazujący środkowy, serdeczny, mały.

 

 


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67