Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 PAŹDZIERNIK 2018r.


 TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 • DARY JESIENI
 • DBAMY O ZDROWIE
 • JESIENIĄ W PARKU – kto skacze po drzewach?
 • JESIENIĄ W LESIE – poznajemy zwyczaje niedźwiedzia
 • ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

  1. Poznanie darów jesieni, które znajdują się: w sadzie, ogrodzie, lesie i parku oraz bogactwa barw, które można jesienią zaobserwować jesienią w przyrodzie..
  2. Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców – utrwalenie wiadomości nt. konieczności spożywania posiłków bogatych w witaminy i minerały, które zawarte są w owocach i warzywach
  3. Zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia zgodnie z piramidą żywienia.
  4. Obserwowanie jesiennej pogody - rozumienie konieczności dostosowania ubioru w celu zapobiegania chorobom.
  5. Zapoznanie ze zwyczajami niedźwiedzia, poznanie wyglądu niedźwiedzia brunatnego oraz innych
  6. Doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk, szczotkowania zębów
  7. Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania butów i kurtek..
  8. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole – przestrzeganie zasady zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku, właściwe posługiwanie się sztućcami, kubkiem oraz serwetką.
  9. Wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zajęć dydaktycznych oraz zabaw dowolnych.
  10. Kształtowanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych w najbliższym otoczeniu.
  11. Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała podczas codziennych czynności w przedszkolu.
  12. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich.
  13. Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć – zachęcanie do wypowiadania się nt. osób bliskich, prezentowanych na zdjęciach przyniesionych z domu.
  14. Doskonalenie sprawności ręki dominującej – ćw. rozmachu ręki, rysowanie różnymi narzędziami pisarskimi: pisak, kredka, kreda.

 


WIERSZE I PIOSENKI


 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67