• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA  PAŹDZIERNIK 2020r.

 

 • JESIEŃ W PARKU.
 • NASZA PANI.
 • JESIEŃ W SADZIE.
 • KOLOROWE WARZYWA.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 • Oglądanie drzew na ilustracjach i tablicy interaktywnej, rozpoznawanie i nazywanie niektórych drzew: dąb, klon, kasztanowiec, świerk, brzoza itp., nazywanie owoców drzew i przyporządkowywanie ich do odpowiednich drzew,
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego (wycieczka wirtualna do parku)- zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią,
 • Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – jeż, wiewiórka; nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania,
 • Rozpoznawanie wybranych warzyw i owoców, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu,
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób pracujących w przedszkolu,
 • Wdrażanie do umiejętnego okazywania wdzięczności za pracę jaką wykonują: nauczyciele.
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania różnorodnych  zadań, poleceń,  zagadek umysłowych,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: przeliczanie elementów w zakresie czterech lub w zakresie odpowiadającym umiejętnościom dzieci, przygotowanie do porównywania liczebności zbiorów,; określenia – dużo, mało;
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych,
 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała podczas codziennych czynności                        w przedszkolu,
 • Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych dzieci: ćwiczenie prawidłowego trzymania kredki, ołówka, kształtowanie właściwego nacisku ręki na kartkę,
 • Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków,  korzystanie z toalety, mycie zębów).,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,

 

„Tysiąc buziaków dla pani” sł. i muz. Beata Siwicka

1. Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

 Dobrą minę ma od rana. Na na na na na.

Bo dziś święto naszej pani. Na na na na na.

Wszyscy grzeczni, roześmiani… Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam! Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani da! Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam! Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani da!

2. Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

Dziś ma niespodzianki dla nas. Na na na na na.

My tez prezent dla niej mamy.Na na na na na.

Zaśpiewamy i zagramy. Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam!.........

3. Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

Więc ściskamy ją od rana. Na na na na na.

Nasze nogi już czekają. Na na na na na.

Taniec dla niej zaczynają! Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam!.........

Wiersz „Idzie lasem Pani Jesień”

Idzie lasem Pani Jesień
i maluje liście w lesie
Te są żółte, te czerwone
A te jeszcze są zielone.
Liście piękne, kolorowe
lecą dzieciom wprost na głowę.

 Rymowanka

Wpadła gruszka do fartuszka,

a do tego dwa jabłuszka.

Lecz śliweczka wpaść nie chciała

- była jeszcze niedojrzała.

 Piosenka z pokazywaniem "GIMNASTYKA RĄCZEK"

Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie,

Jedna ręka, druga ręka, witają się.

Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół,

Jedna rączka, druga rączka - zakręcimy bączka /x2

Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie,

Jedna ręka, druga ręka, kłócą się.


Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół,

Jedna rączka, druga rączka - zakręcimy bączka /x2

Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie,

Jedna ręka, druga ręka, wspinają się.

Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół,

Jedna rączka, druga rączka - zakręcimy bączka /x2

Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie,

Jedna ręka, druga ręka, myją się.

Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół,

Jedna rączka, druga rączka - zakręcimy bączka /x2

Jedna ręka, druga ręka, ręce dwie,

Jedna ręka, druga ręka, żegnają się.

Skrzyżowane i do przodu, w górę, w dół,

Jedna rączka, druga rączka - zakręcimy bączka /x2

 

WRZESIEŃ 2020
Tematy kompleksowe:
1. Witamy w przedszkolu.
2. Projekt edukacyjny „W krainie emocji”.
3. Projekt edukacyjny „W krainie emocji”.
4. Poznajemy dobre maniery przedszkolaka.
5. Nadeszła jesień.
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:
- zapoznanie przedszkola, Sali zabaw, oraz innych miejsc, takich jak: łazienka, szatnia oraz plac zabaw;
- zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich;
- rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych oraz określenie ich przeznaczenia;
- kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików zainteresowań), umiejętnie dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawka;
- kształtowanie umiejętności informowania nauczycieli o własnych potrzebach i problemach;
- zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu;
- wdrożenie do samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk;
- przestrzeganie zasad postępowania w czasie pandemii Covid- 19, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
- wdrożenie do samodzielnego spożywania posiłków przy stole – zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłku, wdrożenie do samodzielnego posługiwania się sztućcami, kubkiem;
- wdrożenie do samodzielnego zdejmowania i ubierania odzieży przed i po leżakowaniu;
- wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami;
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji;
- rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób;
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
- wspomaganie rozwoju pozytywnych zachowań społecznych;
- kształtowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości;
- rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe np.: zadowolenie, smutek, szczęście, złość, przykrość, odwaga, zdziwienie itp.;
- umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi;
- kształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami emocjonalnymi dzieci u rodziców oraz nauczycieli;
- dostarczanie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli z zakresu rozwoju emocjonalnego dzieci;
- wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia;
- zapoznanie ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;

 

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram