Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

 LUTY 2019 r.


TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I IDZIE LUTY PODKUJ BUTY… ZIMOWE ZJAWISKA

II BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY…

III KIM BĘDĘ, KIEDY DOROSNĘ

IV WYNALAZKI

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

  1. Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów , zachęcanie do zabaw „w role”.
  2. Zapoznanie z wybranymi legendami, opowiadającymi o historii Polski - .poznanie symboli narodowych, związanych z wybranymi regionami Polski.
  3. Zapoznanie z przysłowiami o zimie – doskonalenie pamięci i wyrazistej mowy.
  4. Rozszerzanie zasobu słownictwa, dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej obserwacji, ilustrowanych obrazem.
  5. Kształtowanie u dzieci odwagi i śmiałości scenicznej poprzez wspieranie podejmowanych przez dziecko działań.
  6. Doskonalenie umiejętności samodzielnego przebierania się do odpoczynku, do zabaw ruchowych, do wyjścia na spacer- zachęcanie rodziców do kontynuowania pracy nad samodzielnością dziecka w domu rodzinnym.
  7. Ćw. sprawności dłoni wiodącej podczas cięcia, darcia, lepienia – nauka prawidłowego chwytu nożyczek, doskonalenie siły palców podczas darcia papieru na kawałki.
  8. Wdrażanie do przestrzegania zasad, związanych z ustalonym Dniem Ulubionej Zabawki (poniedziałek).
  9. Opanowanie chęci ruchu i głośniej rozmowy w czasie zajęć, odpoczynku innych dzieci.
  10. Dbanie o własne zmysły – posługiwanie się umiarkowanym głosem, unikanie krzyku w czasie zabawy.

 

   „Biały walczyk”

Hej, biały walczyk, hop, hop, hop    

Zając na śniegu znaczy trop 

Zając na śniegu pomyka       

A my tańczymy walczyka.   

A my tańczymy walczyka.   

Saneczki z góry wiozą nas    

Wiatr pogwizduje, szumi las

A nasze ptaki z karmnika     

Tańczą białego walczyka      

Tańczą białego walczyka      

Hej biały walczyk,

baczność, start!  

Dzieci do sanek i do nart      

Sikorka prosi czyżyka           

Tańczmy białego walczyka   

Tańczmy białego walczyka

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67