• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 Październik 2020r.

              Tematyka kompleksowa: 

 • Uliczne sygnały
 • Pamiętamy o Dniu Edukacji Narodowej
 • Jesień w lesie
 • Nasi domowi ulubieńcy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz postępowania w różnych sytuacjach codziennych zgodnie z wytycznymi GIS i uświadomienie dzieciom konieczności ich przestrzegania w czasie pandemii COVID-19,
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni, przestrzegania zasad ruchu drogowego. Wdrażanie do umiejętności odczytywania symboli; znaków drogowych,
 • Nabywanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania swojego miejsca zamieszkania,
 • Kształcenie właściwego odnoszenia się do nauczyciela, wspólne świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Zwrócenie uwagi dzieci na osoby dbające o opiekę dzieci i przedszkole; dyrektor, nauczyciel, woźna, kucharka, pracownik gospodarczy, intendent, księgowa, kadrowa itp.
 • Poznawanie zwierząt żyjących w naturalnym środowisku – jeż, wiewiórka; nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania,
 • Poznawanie zwierząt hodowanych w domach; pies, kot, chomik, świnka morska, itp. Zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o zwierzęta; karmienie, wizyty u weterynarza, sprzątanie klatki, budy itp.,
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego - zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zachodzą w przyrodzie jesienią,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych: przeliczanie elementów w zakresie pięciu lub w zakresie odpowiadającym umiejętnościom dzieci, porównywanie liczebności zbiorów,
 • Rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej: wprowadzenie liter małych i wielkich „O”, „o”, „A”, „a”, „M”, „m”, „E”, „e”,
 • Wprowadzenie zapisów cyfrowych liczby: 1, 2, 3, 4.
 • Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała podczas codziennych czynności w przedszkolu,
 • Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych dzieci: ćwiczenie prawidłowego trzymania kredki, ołówka, kształtowanie właściwego nacisku ręki na kartkę,
 • Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu (rozbieranie i ubieranie się, spożywanie posiłków,  korzystanie z toalety).,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć – zachęcanie do wypowiadania się nt. swoich zainteresowań, ulubionych zabaw.

 

 

 

Czego się uczymy

 

Piosenka „Uwaga – czerwone światło!”

I. Czy to duże miasto,

wioska czy osada,

kto uważnie chodzi,

ten pod nic nie wpada!

Kolorowe światła

obok skrzyżowania:

jedno iść pozwala,

drugie iść zabrania.

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!

II. Przejście przez ulicę

nie jest trudną sprawą.

Najpierw spójrzmy w lewo,

potem spójrzmy w prawo!

Jeśli nic nie jedzie,

można iść bezpiecznie.

Ten drogowy przepis

trzeba znać koniecznie.

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni!

III. Ten czerwony sygnał

przejść nam nie pozwala,

gdy czerwonym okiem

patrzy na nas z dala!

A zielony sygnał

oko ma zielone,

mówi: „Bardzo proszę

przejść na drugą stronę!”

Bądźmy uważni!

Bądźmy ostrożni

Piosenka „Popatrzcie na jamniczka”

I. Popatrzcie na jamniczka!

Wyturlał się z koszyczka,

zaczaił się na babcię

i porwał babci kapcie.

Ref.: A jak spał, a jak spał,

taką grzeczną minę miał!

II. Poszarpał chustkę w róże

i zrobił dwie kałuże,

i moją nową lalkę

zaciągnął pod wersalkę.

Ref.: A jak spał...

III. A teraz gdzieś ucieka

i szczeka, szczeka, szczeka.

Łapiemy więc jamniczka,

niech wraca do koszyczka.

Ref.: A jak spał...

IV. Pod stołem jest koszyczek,

w koszyczku śpi jamniczek.

Jamniczek sobie śpi,

jak się zbudzi, będzie zły!!!

Wiersz „Uśmiech naszej pani” H. Łochocka

 

Gdy nasza pani wchodzi od klasy,

robi się jaśniej, milej i ładniej,

ustają kłótnie, krzyki, hałasy,

kiedy spojrzenie jej na nas padnie.

czasem popatrzy na nas zmartwiona,

czasem da burę, upomni, zgani,

lecz wkrótce już się uśmiecha do nas.

My tak lubimy ten uśmiech pani.

Najmilsza Pani, dobra, kochana!

Oto Cię prosi gromadka cała,

byś w naszej Sali co dzień od rana,

do swych urwisów się uśmiechała.

 

 

Nasze Grupy

Grupa Misie

Misie

Grupa Motylki

Motylki

Grupa Biedronki

Biedronki

Grupa Żabki

Żabki

Grupa Pszczółki

Pszczółki

Grupa Zajączki

Zajączki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram