Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

Listopad 2018

Tematy kompleksowe:

  1. Polska piękna nasza cała.
  2. Leśni przyjaciele.
  3.  Jesienna pogoda.
  4. Dbamy o zdrowie.

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na m-c  listopad  2018 r.                                                                                                                                                                  Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi pełnymi zdaniami.                                                                                                                                                              Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju.                                                                                                                            Zapoznanie z tradycją uroczystego obchodzenia świąt narodowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.                                                                                              Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą Polski.                                                                                                                                                                        Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat ojczyzny i utrwalenie polskich symboli
narodowych.                                                                                                                                                                                                                                                      Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt leśnych. Wzbogacanie wiedzy na temat zachowania niektórych zwierząt jesienią.                                                                        Pokazywanie na wybranych przykładach np. niedźwiedzia jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią. Określanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych- deszcz, wiatr, mgła, szron, , obniżająca się temperatura,  skracająca się długość dnia.                                                                                                                                                                                                            Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi  i zwierząt.                                                                                                                      Uczestniczenie w dydaktycznych zabawach badawczych ,wyjaśniających wybrane zjawiska fizyczne np. przemiany fazowe.                                                                                   Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.                                                                                                                            Zaznajomienie się z podstawową funkcją i pracą lekarza , dostrzeganie użyteczności jego
pracy. Wzbudzanie pozytywnego stosunku do pracy lekarza.                                                                                                                                                                   Uświadamianie konieczności jedzenia potraw niezbędnych dla zachowania zdrowia  poprzez  zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia zgodnie z piramidą żywienia.              Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez  rozumienie potrzeby ograniczenia spożywania niektórych produktów np. chipsy. Poznanie skutków  niewłaściwego odżywiania się.                                                                                                                                                                                                                                               Wprowadzenie litery „e”, „m”, „t”, „k” małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.                                                                                                                                                         Utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów.                                                                                                                                                                              Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: miara.                                                                                                                                          Rozpoznawanie niektórych monet i banknotów.                                                                                                                                                                                             Rozwijanie umiejętności matematycznych – klasyfikowania przedmiotów wg koloru, wielkości lub przeznaczenia, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, przeliczanie, zapoznanie z cyfrą 5,6.                                                                                                                                                                                                                                        Kontynuacja ćwiczeń słuchowych, oddechowych i artykulacyjnych usprawniających aparat mowy. Dokonywanie syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów.

Wiersz:

11 listopada-  L.Wiszniewski

Dzisiaj wielka jest rocznica
Jedenasty Listopada!...
Tym, co zmarli za ojczyznę
Hołd wdzięczności Polska składa.


Im to bowiem zawdzięczamy 
wolność , mowę polską w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewole .


Uroczyście biją dzwony 
w mieście flagi rozwinięto
i me serce się raduje 
że obchodzę polskie święto.

 

Piękna jest nasza ziemia- Cz. Janczarski
Piękna jest nasza ziemia,
przejrzysty nad nią błękit.
Piękna jest nasza mowa
i pieśni i piosenki.


Piękna jest nasza Wisła
od gór dalekich do morza.


Piękny jest biały orzeł. 
Piękna jest biel i czerwień.
Piękna nasza Ojczyzno
Kochać będziemy cię wiernie!

 

Piosenka ,, Jak długo w sercach naszych”

Jak długo w sercach naszych
Choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych
Ojczysta miłość tkwi...

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu
Brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich
Płynie ojczysty ton...

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

Jak długo Wisła wody
Na Bałtyk będzie słać,
Jak długo polskie grody
Nad Wisłą będą stać...

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud.

 

Piosenka pt. ,, Witaj Zosieńko”  

Piąty raz dojrzały wiśnie i maliny
Czy też nas poznają panny i dziewczyny
Bośmy poszli cicho, a wracamy głośno
Bo nam dziś u ramion karabiny rosną

Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę
Daj dla ochłody łyk zimnej wody - usta spragnione
Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko biało-czerwone
Wolność za nami idzie polami: marsz, marsz, marsz – żołnierze maszerują po kole

Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę
Daj dla ochłody łyk zimnej wody - usta spragnione
Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko biało-czerwone
Wolność za nami idzie polami: marsz, marsz, marsz

Pół świata za nami, a nad nami orzeł
Siedem rzek przejdziemy i głębokie morze
Ogień nas nie spali, nie utopi woda
Wróci z nami z wojny słońce i pogoda

Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę

Daj dla ochłody łyk zimnej wody - usta spragnione
Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko biało-czerwone
Wolność za nami idzie polami: marsz, marsz, marsz.

 

Zabawy usprawniające narządy mowy:

"Dzień dobry zwierzątka"

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego) , a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!!
Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody).
Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi. Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie).

 

Jak uczyć dzieci patriotyzmu?

redakcja babyboom.pl

Anna Czajkowska

 

Jak kształtować uczucia patriotyczne i przywiązanie do rodzinnego kraju u malucha, dla którego pojęcie ojczyzna jest czymś kompletnie abstrakcyjnym?

Niektórym rodzicom określenie patriotyzm wydawać się może przestarzałe i niemodne, ale muszą pamiętać, że w dobie powszechnej globalizacji, gdy następuje zanik przejrzystej hierarchii wartości i upadek autorytetów, wprowadzających harmonię wśród tego, co ważne,
 a co nieistotne, dziecko może mieć problem ze zrozumieniem słów i określeń: Polak i moja Ojczyzna - Polska. U starszych dzieci może to wręcz prowadzić do zanegowania sensu życia
i do relatywizmu w świecie wartości.

Oczywiście maluszkowi przybliżamy obraz kraju, rozbudzamy iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Trzeba pamiętać, że od najmłodszych lat dzieci obserwują to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu; zazwyczaj przez całe życie pamiętają zwyczaje, gwarę, obyczaje kultywowane w ich rodzinie i środowisku.

Już we wczesnych latach możemy uczyć je szacunku dla flagi i patriotyzmu. Pomału budujemy u dzieci świadomości, że należą do większej wspólnoty ludzi. Będzie to prostsze, jeśli od najmłodszych lat mama i tata uczą przywiązania do swojego regionu, wspólnie ze swoją pociechą poznają rodzime tradycje, gwarę, tańce.

Pierwszą i niezwykle istotną rzeczą jest poznawanie języka ojczystego, jego piękna
 i czystości. Wykorzystujmy żywe słowo i literaturę, sięgając po nią nie tylko przy  szczególnych okazjach, ale i na co dzień. Przecież każdy z nas wie, że literatura dziecięca znakomicie utrwala i wzbogaca kulturę językową, a dodatkowo umacnia i rozwija przywiązanie do kraju rodzinnego. Dlatego jak najczęściej opowiadajmy malcom baśnie, legendy, czytajmy książki w połączeniu z oglądaniem ilustracji. Możemy też wspólnie zabawić się w domowy teatrzyk
 i inscenizować ulubione utwory literackie. Zadbajmy o obecność polskiej muzyki w domu
 i odpowiednie filmy. Pamiętajmy, że kluczem do rozbudzenia w dziecku fascynacji polską kulturą i historią mogą stać się rodzinne wycieczki. Wędrówki z plecakiem, z atlasem roślin
 i zwierząt w dłoni, to znakomity sposób na spędzanie letniego – i nie tylko – urlopu. Chodzi tu głównie o kontakt z naturą w różnych porach roku. Dzięki temu uczymy szacunku dla przyrody, zapoznajemy z pięknem rodzimego krajobrazu. Zwiedzając miejsca związane
 z historią Polski, przybliżamy naszym pociechom dzieje ojczyzny, pokazujemy przywiązanie i dumę z faktu, że jesteśmy Polakami. Zamiast spędzić weekend przed telewizorem bądź
w centrum handlowym, wybierzmy się na zwiedzanie okolicznych zamków, muzeów,
 pokażmy dziecku ciekawą wystawę i pospacerujmy po skansenie bądź po pałacowych ogrodach.

Warto zadbać o udział malucha w patriotycznych wydarzeniach: paradach, przedstawieniach, festynach i koncertach. Uroczystości związane z Świętem Niepodległości, innymi świętami narodowymi bądź religijnymi, pomogą przybliżyć dziecku znaczenie słowa – ojczyzna, patriotyzm. Niektóre miasta szczycą się tradycją wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. To dobra okazja do nauki, ale i przyjemnego spędzania czasu. W ten sposób, małymi kroczkami, kształtujemy w dziecku dumę narodową i świadomość „bycia Polakiem”. Obserwowanie z pozoru prostej czynności – głosowania w wyborach, pokaże dziecku, że rodzice czynnie uczestniczą w życiu ojczyzny i chcą w mieć wpływ na to, co dzieje się w ich kraju.

Równie ważne jest umacnianie więzi z najbliższą rodziną, krewnymi. Często dziadkowie, stryjowie zapoznają dziecko z pięknem polskich obyczajów, tradycji, historią rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski. W rodzinnym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról, obowiązków, życzliwości w stosunku do dorosłych, podporządkowywania się poleceniom starszych, a także samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni.

Pamiętajmy, że Święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych,
 to bardzo ważne elementy kultury ojczystej.

Malec, wspólnie z rodzicami i rodzeństwem, czasem dalszymi  krewnymi zasiada do wigilijnego stołu, poprzez przykład poznaje znaczenie i wartość symboliki: dzielenia się opłatkiem, sianka pod obrusem, żłóbka; przysłuchuje się śpiewanym kolędom, cieszy prezentami. Wraz z babcią może przygotować tradycyjne potrawy, z rodzeństwem ozdabiać pierniczki, samodzielnie wykonać ozdoby na choinkę. Przed Wielkanocą maluje pisanki, a potem dumnie kroczy ze święconką i poznaje zwyczaj śmigusa - dyngusa. 1 listopada odwiedza groby bliskich, zapala znicze. Innym razem poznaje zwyczaje andrzejkowe, topienie Marzanny itp.

Gdy dziecko będzie trochę starsze i poszerza się krąg jego zainteresowań, przy rozmaitych okazjach pokazujmy mu mapę Polski. Dzięki temu pozna położenie ważniejszych rzek, regionów, góry, morze. Warto zadbać o to, by dziecko nauczyło się znaczenia symboli narodowych, szacunku dla godła Polski, barw państwowych, hymnu narodowego. Z perspektywy czasu staje się jasne, że zapoznajemy nasze dzieci ze znaczeniem słowa patriotyzm poprzez  własne zachowania oraz przykład i w zasadzie nie potrzebujemy żadnych szczególnych podręczników czy wyjątkowego wysiłku, by go uczyć. Taką miłość do Ojczyzny należy kultywować w każdym domu, by nasze pociechy mogły sercem poznawać swój ojczysty kraj
 i jego przeszłość.

 

 

 

 

 

 

 


 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67