Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem


LUTY 2019


 

Tematy kompleksowe:

 1. Bale, bale w Karnawale.
 2. W dawnych czasach.
 3. Wynalazki.
 4. Lubimy eksperymentować.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.
 • Wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób podczas pobytu w przedszkolu oraz poza placówką.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia ruchowe.
 • Doskonalenie myślenia twórczego oraz logicznego.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnorodnym materiałem w działalności plastyczno – technicznej.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych- umiejętność posługiwania się Bum Bum rurkami.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania innych osób oraz rozumienie słownych poleceń nauczycielek.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat karnawału, integracja grupy.
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, szeregowanie, porównywanie liczebności.
 • Poszerzenie wiedzy na temat prehistorii.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawanie przedmiotów za pomocą różnych zmysłów.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu zdolności intelektualnych.
 • Zapoznanie dzieci z zawodami pełnionymi przez dorosłych.
 • Utrwalanie pojęcia para oraz orientacji przestrzennej dziecka.

 


Wierszyk: 

„Karnawał” Dorota Gellner

Już karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem, tzraskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

- Cześć!

Przyniegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

Nut wesołych dwie kieszenie

I do tańca ZAPROSZENIE!

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67