Projekt „Radosne przedszkole – mądry start”

Będę dzielnym przedszkolakiem

MARZEC 2020 r.


 

Tematy kompleksowe:

1.Mali wynalazcy.

2. Oznaki wiosny.

3. Wszystko rośnie

4. Pracowita wiosna

5. Na wsi

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: kwiaciarka.
Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na wsi oraz pracy rolnika.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Poznanie liter d, D, p, P, n, N, r,  R.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

Piosenka

Marcowe żaby
sł. Agnieszka Galica
muz. Tadeusz Pabisiak
1. Już wiosna na polach
sadzi krokusy.
Zając siedzi pod sosną,
marzną mu uszy.
Ref: A żaby rechurech,
żaby się cieszą,
że ten marzec,
rechurech,
wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz,
idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu,
rechurech, żabi śmiech.
2. A deszczem umyte
drzewa są czyste.
Na gałązkach już rosną
kotki puszyste.
Ref: A żaby...
3. Na łące bociany
głośno klekocą.
Rankiem słońce
przygrzewa,
mróz mrozi nocą.
Ref: A żaby...

 

Wiersz

Chory kotek
Wanda Grodzieńska


Wyszedł kotek na deszczyk,
Dostał kaszlu i dreszczy.
Boli głowa i oczy,
Nogi w błocie przemoczył.
Kładzie mama koteczka
Do ciepłego łóżeczka.
Bierze synka za rączkę.
– Oj, masz, kotku, gorączkę.
Przyszedł tatuś wieczorem
Z siwym panem doktorem.
– Ratuj, panie doktorze,
Bo synkowi wciąż gorzej!
Doktor kotka opukał,
Okularów poszukał
I powiada: – Dam ziółka,
Będzie zdrowy jak pszczółka.
Dam i proszki na dreszcze,
Niech przeleży dzień jeszcze,
Ale lepsze niż proszki są
Na deszczyk kaloszki!


 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Nr 7

"Bolek i Lolek" w Koninie

Wsparcie prawnicze dla rodziców:

Michał Majewski - Radca Prawny Konin

porady z zakresu prawa rodzinnego

62-510 Konin, ul. Kolejowa 30

tel. 63-242-14-67